Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Entidades Locales. Compensaciones. Cuotas municipales en tributos locales de las Sociedades Cooperativas y de las Sociedades Agrarias de Transformación.

Tipus de procediment/servei
Tributària
Matèria
Finançament Entitats Locals
Codi SIA
991491
Descripció

Compensación de las cuotas municipales en tributos locales en virtud del régimen fiscal establecido en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, por la que se regula el régimen fiscal especial de las Sociedades Cooperativas y de las Sociedades Agrarias de Transformación. Finalidad: Compensar la perdida de recaudación por beneficios fiscales a estas entidades.

Òrgan responsable de la tramitació
SecretarIa General de Finançament Autonòmic i Local (E04995702)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
  • Interesado
Destinatari interessat
  • Administració
Documentació
  • Sol·licitud, certificat de l’interventor sobre les quotes bonificades i les diferències que s’han de compensar, informe de l’AEAT sobre l’import de la quota tarifa i gaudi de la bonificació, certificat del secretari municipal sobre l’exercici efectiu de l
Termini de resolució

3 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
  • Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (SGFAL)
Fi via
Si
Recursos
  • Amb caràcter previ a la interposició de recurs contenciós administratiu, el requeriment al qual es fa referència a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Normativa Bàsica
Lloc presentació
  • Qualsevol registre i oficina al qual es faci referència a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú
Fases del procediment
  • D’acord amb les normes generals del procediment.
URL tramitació electrònica
Página de informaciónS’obre en una finestra nova
Formularis
  • No escau
Sistema/es d'identificació
  • No requereix autenticació
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Practica notificaciones
  • Postal
Sujeto a tasas
No
Más información del procedimiento
Nivell d'interactivitat
Nivell 1: Informació

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública