Ministerio de Hacienda y Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Actuacions en l'àmbit d'aplicació de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, d'incentius regionals per a la correcció dels desequilibris econòmics interterritorials, i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 899/2007, de 6 de juliol.

Tipus de procediment/servei
Ajuts, beques i subvencions
Matèria
Subvencions i ajuts
Codi SIA
204779
Descripció

Tramitació de les actuacions necessàries en matèria d'incentius regionals que no sigui possible realitzar en el marc dels procediments administratius específics en aquesta matèria que estan donats d'alta en el Sistema d'Informació Administrativa.

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General de Fons Europeus (E05001502)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
  • Interesado
Destinatari interessat
  • Empresa
Termini de resolució

Mes/mesos

Efecte silenci interessat
Negatiu
Òrgans de resolució
  • Dirección General de Fondos Europeos
Recursos
  • Recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación de la resolución.
Normativa Bàsica
Disponible a través del Registro Electrónico de Apoderamientos
Lloc presentació
  • electrónica
Fases del procediment
  • Tramitación de las actuaciones necesarias en materia de incentivos regionales que no sea posible realizar en el marco de los procedimientos administrativos específicos en dicha materia que están dados de alta en el Sistema de Información Administrativa.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
  • Certificat electrònic
  • Usuari i contrasenya
  • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
  • Accedint a la Seu electrònica
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública