Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Procediment sancionador.

Tipus de procediment/servei
Ajuts, beques i subvencions
Matèria
Subvencions i ajuts
Codi SIA
206162
Descripció

Establiment de sancions en l'en el marc de les subvencions d'Incentius Regionals regulats per la Llei 50/1985 de 27 de desembre

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General de Fons Europeus (E05001502)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
  • Oficio
Destinatari ofici
  • Empresa
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Efecte silenci ofici
Caducitat
Òrgans de resolució
  • El que aprobó la concesión inicial de la ayuda de incentivos regionales: Ministro de Hacienda y Función Pública o Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Recursos
  • Recurso potestativo de reposición ante el órgano que haya resuelto (Ministro de Hacienda y Función Pública o Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos) en el plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación de la resolución.
  • Recurso Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo según el órgano que haya resuelto (Ministro de Hacienda y Función Pública o Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, respectivamente), en un plazo de dos meses a contar desde la fecha de notificación de la resolución o, en su caso, de la resolución del recurso potestativo de reposición.
Normativa Bàsica
Lloc presentació
  • Dirección General de Fondos Europeos
Fases del procediment
  • Establecimiento de sanciones en el en el marco de las subvenciones de Incentivos Regionales regulados por la Ley 50/1985 de 27 de diciembre.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
  • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
  • Accedint a la Seu electrònica
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública