Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Declaració de prohibició de contractar amb el sector públic

Tipus de procediment/servei
Contractació pública
Matèria
Contractació i responsabilitat patrimonial
Codi SIA
206188
Descripció

Procediment administratiu de declaració de prohibició de contractar, la competència del qual correspon a la ministra d'Hisenda, atès el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General del Patrimoni de l’Estat (E00126605)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Oficio
Destinatari ofici
 • Ciutadà
 • Empresa
Requisitos del solicitante
Se trata de un procedimiento de oficio en el que no hay solicitante.
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Más información sobre plazos
El trámite de revisión se puede realizar en cualquier momento posterior a la declaración de prohibición de contratar.
Efecte silenci ofici
Caducitat
Òrgans de resolució
 • Ministra de Hacienda
Fi via
Si
Recursos
 • Recurs potestatiu de reposició - Òrgan: El ministre d'Hisenda i Funció Pública - Termini: 1 mes
 • Recurs contenciós administratiu - Òrgan: L’Audiència Nacional - Termini: 2 mesos
Normativa Bàsica
Normativa que regula la tramitació electrònica
Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre
Lloc presentació
 • Presencial (qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015)
 • Electrònica
Fases del procediment
 • Inici
 • Audiència
 • Proposta
 • Finalització
 • Revisión.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Requisitos identificación personas físicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Requisitos identificación personas jurídicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
Sujeto a tasas
No
Más información del procedimiento
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública