Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Entidades Locales. Compensaciones. Pérdida de recaudación en el Impuesto sobre la Producción, Servicios e Importación (IPSI) a las ciudades de Ceuta y Melilla.

Tipus de procediment/servei
Tributària
Matèria
Finançament Entitats Locals
Codi SIA
991517
Descripció

Compensar la pérdida de recaudación en el Impuesto sobre la Producción, Servicios e Importación (IPSI) a las ciudades de Ceuta y Melilla correspondiente a las importaciones y al gravamen complementario sobre las labores de tabaco. - ORDEN DE PAGO

Òrgan responsable de la tramitació
SecretarIa General de Finançament Autonòmic i Local (E04995702)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
  • Interesado
Destinatari interessat
  • Administració
Documentació
  • Certificado interventor municipal recaudación líquida.
Termini de resolució

3 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
  • SGFAL
Fi via
Si
Recursos
  • Amb caràcter previ a la interposició de recurs contenciós administratiu, el requeriment al qual es fa referència a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Normativa Bàsica
Lloc presentació
  • Qualsevol registre i oficina al qual es faci referència a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
Fases del procediment
  • D’acord amb les normes generals del procediment.
URL tramitació electrònica
Página de informaciónS’obre en una finestra nova
Formularis
  • No escau
Sistema/es d'identificació
  • Usuari i contrasenya
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Practica notificaciones
  • Postal
Sujeto a tasas
No
Más información del procedimiento
Nivell d'interactivitat
Nivell 1: Informació

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública