Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Entidades locales. Distribución de tributos locales de gestión centralizada: cuotas nacionales y provinciales del IAE (Impuesto de Actividades Económicas).

Tipus de procediment/servei
Tributària
Matèria
Finançament Entitats Locals
Codi SIA
991534
Descripció

Pago de la distribución de las cuotas nacionales y provinciales del Impuesto de Actividades Económicas.

Òrgan responsable de la tramitació
SecretarIa General de Finançament Autonòmic i Local (E04995702)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
  • Oficio
Destinatari ofici
  • Administració
Documentació
  • Escrit AEAT amb la matrícula corresponent, escrit IGAE amb la recaptació del període corresponent i dades del patró municipal
Termini de resolució

3 Mes/mesos

Efecte silenci ofici
No té
Òrgans de resolució
  • SGFAL
Fi via
Si
Recursos
  • Amb caràcter previ a la interposició de recurs contenciós administratiu, el requeriment al qual es fa referència a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Normativa Bàsica
Lloc presentació
  • No escau.
Fases del procediment
  • D’acord amb les normes generals del procediment
URL tramitació electrònica
Página de informaciónS’obre en una finestra nova
Formularis
  • No escau
Sistema/es d'identificació
  • Usuari i contrasenya
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Practica notificaciones
  • Publicació a efectes de notificació
Sujeto a tasas
No
Más información del procedimiento
Nivell d'interactivitat
Nivell 1: Informació

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública