Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Entidades Locales. Central de Información de Riesgos de EE. LL. (CIR Local): captura de información (actualización continua).

Tipus de procediment/servei
Gestió econòmica i patrimonial
Matèria
Finançament Entitats Locals
Codi SIA
991993
Descripció

Permetre als responsables autoritzats de les entitats locals comunicar a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local totes les seves operacions d'endeutament o que comportin qualsevol risc financer (préstecs, crèdits, emissions de deute, avals i garanties, operacions d'arrendament financer, etc.)

Òrgan responsable de la tramitació
SecretarIa General de Finançament Autonòmic i Local (E04995702)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Administració
Documentació
 • La que s’indiqui en el formulari electrònic.
Termini de resolució

No té

Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
 • Subdirecció General de Relacions Financeres amb les Entitats Locals.
Fi via
No
Recursos
 • No escau.
Normativa Bàsica
Normativa que regula la tramitació electrònica
 • "Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas
 • Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera"
Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre
 • No procede
Lloc presentació
 • Electrónica
Fases del procediment
 • Les entitats locals han d’accedir al lloc web i introduir-hi les característiques que els demanin relatives a les operacions de risc que tinguin concertades en el dia en què s’enregistrin les dades.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • Usuari i contrasenya
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Sujeto a tasas
No
Más información del procedimiento
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d'informacio económicofinanceraLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública