Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Entidades Locales. Central de Información de Riesgos de EE. LL. (CIR Local): captura de información (actualización continua).

Tipus de procediment/servei
Gestió econòmica i patrimonial
Matèria
Finançament Entitats Locals
Codi SIA
991993
Descripció

Permetre als responsables autoritzats de les entitats locals comunicar a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local totes les seves operacions d'endeutament o que comportin qualsevol risc financer (préstecs, crèdits, emissions de deute, avals i garanties, operacions d'arrendament financer, etc.)

Òrgan responsable de la tramitació
SecretarIa General de Finançament Autonòmic i Local (E04995702)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Administració
Documentació
 • La que s’indiqui en el formulari electrònic.
Termini de resolució

No té

Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
 • Subdirecció General de Relacions Financeres amb les Entitats Locals.
Recursos
 • No escau.
Normativa Bàsica
Normativa que regula la tramitació electrònica
 • "Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas
 • Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera"
Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre
 • No procede
Lloc presentació
 • Electrónica
Fases del procediment
 • Les entitats locals han d’accedir al lloc web i introduir-hi les característiques que els demanin relatives a les operacions de risc que tinguin concertades en el dia en què s’enregistrin les dades.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • Usuari i contrasenya
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Sujeto a tasas
No
Más información del procedimiento
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública