Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Procediment de responsabilitat comptable

Tipus de procediment/servei
Responsabilitat Patrimonial i altres sol·licituds d'indemnització
Matèria
Contractació i responsabilitat patrimonial
Codi SIA
1985037
Descripció

Indemnitzar la hisenda pública pels danys i perjudicis econòmics originats per infringir el previst a la Llei general pressupostària, amb dol o culpa greu, quan no es pugui exigir al Tribunal de Comptes

Òrgan responsable de la tramitació
Inspecció General (E04935603)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Oficio
Destinatari ofici
 • Ciutadà
 • Administració
Termini de resolució

3 Mes/mesos

Efecte silenci ofici
Caducitat
Òrgans de resolució
 • Consell de Ministres en cas de persones que tinguin la condició d'autoritat
 • Ministeri d'Hisenda en cas de persones que no tinguin la condició d'autoritat
Recursos
 • Tribunal de Comptes
Normativa Bàsica
Lloc presentació
 • Registres administratius
Fases del procediment
 • Iniciació pel Consell de Ministres o Ministre d'Hisenda
 • Tramitació per la Inspecció General
 • Informe del servei jurídic
 • Resolució pel Consell de Ministres o Ministre d'Hisenda
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Practica notificaciones
 • Postal
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 6: Sense tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública