Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Procediment de responsabilitat comptable

Tipus de procediment/servei
Responsabilitat Patrimonial i altres sol·licituds d'indemnització
Matèria
Contractació i responsabilitat patrimonial
Codi SIA
1985037
Descripció

Indemnitzar la hisenda pública pels danys i perjudicis econòmics originats per infringir el previst a la Llei general pressupostària, amb dol o culpa greu, quan no es pugui exigir al Tribunal de Comptes

Òrgan responsable de la tramitació
Inspecció General (E04935603)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Oficio
Destinatari ofici
 • Ciutadà
 • Administració
Termini de resolució

3 Mes/mesos

Efecte silenci ofici
Caducitat
Òrgans de resolució
 • Consejo de Ministros en caso de personas que tengan la condición de autoridad
 • Ministerio de Hacienda en caso de personas que no tengan la condición de autoridad
Recursos
 • Tribunal de Cuentas
Normativa Bàsica
Lloc presentació
 • Registros administrativos
Fases del procediment
 • Iniciación por el Consejo de Ministros o Ministro de Hacienda
 • Tramitación por la Inspección General
 • Informe del servicio jurídico
 • Resolución por el Consejo de Ministros o Ministro de Hacienda
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Practica notificaciones
 • Postal
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 6: Sense tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública