Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Lliure designació

Tipus de procediment/servei
Recursos humans
Matèria
Ocupació i empleats públics
Codi SIA
2844364
Descripció

Provisió de llocs pel procediment de lliure designació.

Òrgan responsable de la tramitació
Agència Estatal d'Administració Tributària (EA0028512)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
Documentació
 • Currículum realitzat per l'interessat
Termini de resolució

No té

Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
 • Agència Estatal d'Administració Tributària
Recursos
 • Recurs potestatiu de reposició. Termini: Un mes. Article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Recurs contenciós administratiu: en el termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Normativa Bàsica
Lloc presentació
 • Telemàtica, a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària.
 • Oficines de l'AEAT.
 • Oficines de Correus.
 • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.
Fases del procediment
 • Inici: publicació de la resolució de convocatòria de lliure designació al BOE.
 • Tramitació: sol·licitud per part de l'interessat.
 • Terminació: publicació de la resolució d'adjudicació de convocatòria de lliure designació al BOE.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Publicació a efectes de notificació
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública