Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Transmissió de titularitat de les expenedories (entre vius)

Tipus de procediment/servei
Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions
Matèria
Mercat de Tabacs
Codi SIA
175273
Descripció

Transmissió de la titularitat de la concessió administrativa de l'expenedoria.

Els documents acreditatius de tercers (certificacions d'aparelladors, notaris, etc.) han d'estar signats electrònicament per tenir plena validesa legal.

Òrgan responsable de la tramitació
Comissionat per al Mercat de Tabacs (EA0023053)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
  • Interesado
Destinatari interessat
  • Ciutadà
Documentació
  • Sol·licitud d'autorització per a la transmissió de l'expenedoria i documentació requerida pel Comissionat acreditativa dels requisits exigits en la normativa del mercat de tabacs.
Termini de resolució

3 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
Negatiu
Òrgans de resolució
  • Comissionat per al Mercat de Tabacs
Fi via
No
Recursos
  • Alzada ante el/la Ministro/a de Hacienda en el plazo de 1 mes
Normativa Bàsica
Normativa que regula la tramitació electrònica
Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre
Lloc presentació
  • Comissionat per al Mercat de Tabacs
Fases del procediment
  • D'acord amb les normes generals del procediment
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Requisitos identificación personas físicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Requisitos identificación personas jurídicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Sistema/es d'identificació
  • DNI electrònic
  • Certificat electrònic
Integrado en Clave
Practica notificaciones
  • Postal
Sujeto a tasas
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública