Ministerio de Hacienda y Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Modificació de l'activitat del projecte. Incentius Regionals.

Tipus de procediment/servei
Ajuts, beques i subvencions
Matèria
Fons Comunitaris
Codi SIA
993319
Descripció

Resoldre els canvis d'activitat dels projectes d'inversió beneficiaris de subvenció d'Incentius Regionals.

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General de Fons Europeus (E05001502)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Administració
Documentació
 • Solicitud Documentación justificativa de las razones para el cambio de actividad.
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
Negatiu
Òrgans de resolució
 • Director General de Fondos Europeos.
Fi via
No
Recursos
 • Recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda y Función Pública en un mes.
Normativa Bàsica
 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015)
 • Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales (BOE nº 3 de 3 de enero de 1986)
 • Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los incentivos regionales de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de 1985.
 • Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social D. Ad. 29ª.
 • Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, que aprueba el Reglamento del procedimiento de subvenciones (BOE nº 312, de 30 de diciembre)
 • Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
Lloc presentació
 • Organismos responsables de la Comunidad Autónoma correspondiente al lugar de realización de las inversiones.
Fases del procediment
 • Unica
URL tramitació electrònica
Página de informaciónS’obre en una finestra nova
Formularis
 • No tiene
Sistema/es d'identificació
 • No requereix autenticació
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Practica notificaciones
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 1: Informació

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública