Ministerio de Hacienda y Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Canvi d'ubicació del projecte. Incentius Regionals.

Tipus de procediment/servei
Ajuts, beques i subvencions
Matèria
Fons Comunitaris
Codi SIA
993317
Descripció

Resoldre les sol·licituds de canvi de localització d'inversions beneficiàries de subvenció d'Incentius Regionals.

Aquest procediment està limitat en l'àmbit territorial i als requisits d'una sol·licitud nova.

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General de Fons Europeus (E05001502)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Administració
Documentació
 • Solicitud y documentación justificativa
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
Positiu
Òrgans de resolució
 • Director General de Fondos Europeos
Fi via
No
Recursos
 • Recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda y Función Pública en un mes.
Normativa Bàsica
 • Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de 27 de diciembre de 1985 (BOE nº 172, de 19 de julio de 2007)
 • Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales (BOE nº 3 de 3 de enero de 1986)
 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015)
 • Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, que aprueba el Reglamento del procedimiento de subvenciones (BOE nº 312, de 30 de diciembre)
 • Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
 • Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social D. Ad. 29ª.
Lloc presentació
 • Organismos responsables de la Comunidad Autónoma correspondiente al lugar de realización de las inversiones
Fases del procediment
 • Unica
URL tramitació electrònica
Página de informaciónS’obre en una finestra nova
Formularis
 • No tiene
Sistema/es d'identificació
 • No requereix autenticació
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Practica notificaciones
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 1: Informació

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública