Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestraEste Virus Lo Paramos Unidos

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Modificació de projectes superior al 10%. Incentius Regionals.

Tipus de procediment/servei
Ajuts, beques i subvencions
Matèria
Fons Comunitaris
Codi SIA
172510
Descripció

Resoldre les modificacions de projectes d'inversió beneficiaris de subvenció d'Incentius Regionals superior al 10% de la inversió i/o l'ocupació.

Òrgan responsable de la tramitació (DIR3)
Direcció General de Fons Europeus (E05001502)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interessat
Destinatari interessat
 • Ciutadà
Documentació
 • Solicitud y documentación justificativa
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
Negatiu
Òrgans de resolució
 • El mismo órgano que concedió la solicitud.
Recursos
 • Recurso potestativo de Reposición ante el órgano que haya resuelto la solicitud, en un mes desde la notificación.
 • Recurso Contencioso Administrativo ante la Audiencía Nacional o el Tribunal Supremo según el órgano que resolvió, en dos meses.
Normativa Bàsica
 • Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de 27 de diciembre de 1985 (BOE nº 172, de 19 de julio de 2007)
 • Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales (BOE nº 3 de 3 de enero de 1986)
 • Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285 , de 27 de noviembre)
 • Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, que aprueba el Reglamento del procedimiento de subvenciones (BOE nº 312, de 30 de diciembre)
 • Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
 • Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social D. Ad. 29ª.
Lloc presentació
 • Organismos responsables de la Comunidad Autónoma correspondiente al lugar de realización de las inversiones.
Fases del procediment
 • Unica
URL tramitació electrònica
Página de informaciónS’obre en una finestra nova
Formularis
 • No tiene
Sistema/es d'identificació
 • No requereix autenticació
Integrat en Clau
No procedeix
Practica notificacions
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
Subjecte a taxes
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 1: Informació

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública