Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestra

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Modificació de projectes inferior al 10%. Incentius Regionals.

Tipus de procediment/servei
Ajuts, beques i subvencions
Matèria
Procediments Interns
Codi SIA
172520
Descripció

Resoldre les modificació de projectes d'inversió beneficiaris de subvenció d'Incentius Regionals inferior al 10% de la inversió i/o l'ocupació.

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General de Fons Europeus

Informació general del procediment/servei

Normativa Bàsica
 • Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de 27 de diciembre de 1985 (BOE nº 172, de 19 de julio de 2007)
 • Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales (BOE nº 3 de 3 de enero de 1986)
 • Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285 , de 27 de noviembre)
 • Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, que aprueba el Reglamento del procedimiento de subvenciones (BOE nº 312, de 30 de diciembre)
 • Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
 • Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social D. Ad. 29ª.
Forma d'iniciació
 • Interesado
Efecte silenci interessat
Positiu
Destinatari interessat
 • Ciutadà
Lloc presentació

Organismos responsables de la Comunidad Autónoma correspondiente al lugar de realización de las inversiones.

Fases del procediment

Unica

Formularis
 • No tiene
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Òrgans de resolució
 • Director General de Fondos Europeos
Fi via
No
Recursos
 • Recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda y Función Pública en un mes.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (Abre nueva ventana)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública