Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPresidència Espanyola Consell de la Unió Europea PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Investigació de béns i drets que presumiblement formin part del patrimoni de l’Administració General de l’Estat

Tipus de procediment/servei
Gestió econòmica i patrimonial
Matèria
Patrimoni
Codi SIA
181010
Descripció

Investigar la situació dels béns i dels drets que, presumiblement, formin part del patrimoni de l’Administració General de l’Estat, per tal de determinar la titularitat d’aquests béns o drets, quan a l’AGE no li consti aquesta titularitat de forma segura.

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General del Patrimoni de l’Estat (E00126605)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Oficio
Destinatari ofici
 • Ciutadà
 • Empresa
 • Administració
Documentació
 • Cap.
Termini de resolució

2 Any/s

Efecte silenci ofici
Caducitat
Òrgans de resolució
 • Direcció General del Patrimoni de l’Estat
Fi via
No
Recursos
 • Recurs d'alçada davant la Sotssecretaria d'Hisenda. Termini: un mes
Normativa Bàsica
 • Ley 33/2003, de 30 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, BOE nº 264 de 4 de noviembre.
 • Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. BOE 226 de 18 de septiembre.
Lloc presentació
 • Qualsevol dels registres i oficines a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sens perjudici del que disposa la seva disposició transitòria quarta
Fases del procediment
 • Inici, acord d’incoació, instrucció i resolució. D’acord amb l’article 47 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Requisitos identificación personas físicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Requisitos identificación personas jurídicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
 • Mitjançant una adreça electrònica viària
 • Publicació a efectes de notificació
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública