Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Procediment de comunicació per part de les entitats financeres dipositàries de béns mobles i saldos abandonats

Tipus de procediment/servei
Gestió econòmica i patrimonial
Matèria
Patrimoni
Codi SIA
994615
Descripció

Incorporar, al patrimoni de l’Administració General de l’Estat, els valors, els diners i la resta de béns mobles que estiguin dipositats a qualsevol tipus d’entitat financera, als quals les persones interessades no hi hagin dut a terme cap gestió i que impliquin l’exercici del seu dret de propietat en el termini de vint anys.

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General del Patrimoni de l’Estat (E00126605)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Empresa
Documentació
 • Relació de comptes i dipòsits incursos en presumpte abandonament
Termini de resolució

No té

Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
 • Direcció General del Patrimoni de l’Estat
Fi via
No
Recursos
 • No es susceptible de recurso administrativo. Contra los Acuerdos dictados antes del 2 de octubre de 2016 se deberá interponer reclamación previa a la vía judicial civil dirigida al Ministro de Hacienda (Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia). El plazo dependerá de la naturaleza del objeto de la reclamación o demanda.
 • Contra els acords dictats a partir del 2 d’octubre del 2016, només es pot reclamar davant l'òrgan competent de l'ordre jurisdiccional civil. El termini depèn de la naturalesa de l'objecte de la reclamació o demanda
Normativa Bàsica
Normativa que regula la tramitació electrònica
Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre
Lloc presentació
 • Qualsevol dels registres i oficines a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sens perjudici del que disposa la seva disposició transitòria quarta
Fases del procediment
 • Inici, mitjançant declaració de l’entitat dipositària, d’acord del delegat d’Economia i Hisenda i incorporació al Tresor per part de l’entitat dipositària
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Requisitos identificación personas físicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Requisitos identificación personas jurídicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Sistema/es d'identificació
 • Certificat electrònic
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Mitjançant una adreça electrònica viària
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública