Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Queixes i Suggeriments generals davant el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital

Tipus de procediment/servei
Suggeriments, Queixes, Denúncies i informació als ciutadans
Matèria
Queixes i suggeriments
Codi SIA
991960
Descripció

Presentació de queixes pel mal funcionament dels serveis públics de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'empresa del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, exclosa l'Agència Tributària. També presentació de suggeriments per a millora d'aquests serveis públics.

Òrgan responsable de la tramitació
Inspecció General (E04935603)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
Documentació
 • La que creieu convenient com a suport de la vostra queixa o suggeriment
Termini de resolució

20 Dia/Dies hàbil/s

Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
 • La Dependència afectada per la queixa o el suggeriment
Fi via
Si
Recursos
 • No té
Normativa Bàsica
 • Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.
 • Instrucción de 25 DE JULIO DE 2007, de la Subsecretaría, referente a las actuaciones de mejora de la calidad de los servicios públicos en el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda
 • Orden EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, por la que se crea el registro telemático del Ministerio de Economía y Hacienda
Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre
Lloc presentació
 • En l'aplicació informatica sobre Internet http://serviciostelematicos.meh.es/ingenet2
 • En qualsevol oficina que tingui Llibre de Queixes o Suggeriments
 • En qualsevol Registre públic
Fases del procediment
 • Trasllat a l'òrgan competent, obertura d'expedient informatiu i resolució pel mateix previ contacte, si escau, amb l'interessat
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
Integrado en Clave
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública