Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Model 791. Ocupació pública. Presentació instàncies oposicions.

Tipus de procediment/servei
Recursos humans
Matèria
Ocupació i empleats públics
Codi SIA
997808
Descripció

Comprèn l'emplenament del model 791, el pagament telemàtic de la taxa per drets d'examen i la presentació de la instància de participació ja emplenada.

Òrgan responsable de la tramitació
Agència Estatal d'Administració Tributària (EA0028512)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
Documentació
 • Model 791
Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
 • Agència Estatal d'Administració Tributària
Fi via
No
Recursos
 • Recurs potestatiu de reposició. Termini: Un mes. Article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Normativa Bàsica
Lloc presentació
 • Telemàtica
Fases del procediment
 • Inici: Publicació de la convocatòria i obertura del termini de presentació d'instàncies
 • Tramitació: Presentació d'instàncies pels opositors i si s'escau pagament dels drets d'examen
 • Finalització: Publicació dels llistats provisional i definitiu d'aspirants admesos i exclosos. Encara que el procediment de presentació d'instàncies i pagament finalitza amb aquests llistats, a efectes de l'opositor té una continuació amb el seguiment a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les actuacions del tribunal qualificador del procés selectiu. (Convocatòria dels exercicis, publicació del llistat d'aprovats a cadascun)
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
 • Publicació a efectes de notificació
Sujeto a tasas
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública