Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Ocupació pública. Devolució de les taxes d'examen indegudament ingressades

Tipus de procediment/servei
Recursos humans
Matèria
Ocupació i empleats públics
Codi SIA
997809
Descripció

Sol·licituds de devolució de taxes d'examen abonades per la participació en processos selectius d'accés a la condició de personal de l'AEAT i que hagin estat satisfetes amb el model 791.

Òrgan responsable de la tramitació
Agència Estatal d'Administració Tributària (EA0028512)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
Documentació
 • Sol·licitud de devolució de la taxa acompanyada del justificant del pagament.
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
Negatiu
Òrgans de resolució
 • Agència Estatal d'Administració Tributària
Fi via
No
Recursos
 • Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recorrer.
 • Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.
Normativa Bàsica
Lloc presentació
 • Telemàtica.
 • Oficines de l'AEAT
 • Oficines de Correus
 • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015
Fases del procediment
 • Inici: Sol·licitud devolució taxa.
 • Tramitació: Peticions d'informe sobre abonaments efectuats i participació en processos selectius.
 • Finalització: Resolució accedint, denegant o no admetent la sol·licitud.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública