Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Procedimiento de reintegro de Subvenciones recibidas de Fondos Europeos

Tipus de procediment/servei
Ajuts, beques i subvencions
Matèria
Fons Comunitaris
Codi SIA
998009
Descripció

La recuperació d'ajudes rebudes de FEDER i Fons de Cohesió

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General de Fons Europeus (E05001502)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Oficio
Destinatari ofici
 • Administració
Documentació
 • Modelo 069, que acompaña a la Resolucción
Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Efecte silenci ofici
Negatiu
Òrgans de resolució
 • Dirección General de Fondos Europeos
Fi via
No
Recursos
 • Recurso de Reposición ante el Ministro Hacienda y Función Pública
 • Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Normativa Bàsica
 • Ley 39-8/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones
 • RD 887/2006 Reglamento de la Ley 38/2003
 • Reglamentos Comunitarios
Lloc presentació
 • Dirección General de Fondos Europeos, Paseo de la Castellana, 162
Fases del procediment
 • Inicio, Tramitación y Cancelación
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • No requereix autenticació
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública