Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Sol·licitud d'inscripció de trasters i places d'estacionament en proindivís

Tipus de procediment/servei
Tributària
Matèria
Cadastre
Codi SIA
998225
Descripció

La inscripció dels titulars de trasters o places d'estacionament en proindivís, adscrits al seu ús i gaudi exclusiu i permanent, adquirits mitjançant escriptura pública formalitzada anteriorment al 25 d'abril de 2006.

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General del Cadastre (E00127105)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
Negatiu
Òrgans de resolució
 • Les Gerències del Cadastre.
Fi via
No
Recursos
 • Reclamació economicoadministrativa davant del Tribunal Economicoadministratiu Regional o Local. Termini d’interposició:1 mes. Termini de resolució: 1 any
 • Amb caràcter potestatiu i previ a la reclamació economicoadministrativa pot interposar-se recurs de reposició davant la Gerència que va dictar l'acte, no és admissible la interposició simultània d’ambdós recursos. Termini d'interposició: 1 mes. Termini de resolució:1mes.
Normativa Bàsica
Normativa que regula la tramitació electrònica
Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre
Lloc presentació
 • Sede electrónica de la Dirección General del Catastro.
 • Gerencias o Unidades locales del Catastro o las Delegaciones de Eª y Hª.
 • Órganos y oficinas relacionados en el art 16.4 de la Ley 39/2015.
 • Ayto en el que se ubique el inmueble.
Fases del procediment
 • Registre de la sol·licitud. Requeriments, si s'escau. Audiència als interessats, en cas necessari. Resolució. Notificació de la resolució.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública