Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Recurs d'alçada. Direcció General del Cadastre

Tipus de procediment/servei
Revisió d'actes administratius i recursos
Matèria
Cadastre
Codi SIA
998227
Descripció

La revisió d'actes o resolucions derivades de procediments administratius de caràcter no tributari, en especial les resolucions denegatòries derivades de les sol·licituds d'accés a la informació cadastral

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General del Cadastre (E00127105)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
Documentació
 • Els documents que serveixin de base a la pretensió que s'exercita
Termini de resolució

3 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
Negatiu
Òrgans de resolució
 • El Director General del Cadastre
Fi via
Si
Recursos
 • Davant els Jutjats del Contenciós Administratiu quan la resolució del recurs d'alçada confirmi íntegrament l'acte dictat per les Gerències o Subgerències del Cadastre, en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució
 • Davant les Sales del Contenciós. Administratiu dels Tribunals Superiors de Justícia, en els altres casos, en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució
Normativa Bàsica
Normativa que regula la tramitació electrònica
Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre
Lloc presentació
 • Sede electrónica de la Dirección General del Catastro.
 • Gerencias o Unidades locales del Catastro o las Delegaciones de Eª y Hª.
 • Órganos y oficinas relacionados en el art 16.4 de la Ley 39/2015.
Fases del procediment
 • Registre de l'expedient. Requeriment d'esmena, si s’escau. Petició d'informe. Resolució. Notificació de la resolució
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Practica notificaciones
 • Postal
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública