Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procediments Administratius

Resultados de la búsqueda

Parámetros de búsqueda:

Denominació:  ----

Tipo:  ----

Òrgan responsable:  Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

Codi SIA:  ----

Resultado de la búsqueda
Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Presentació d'al•legacions en els procediments tramitats davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 998938 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamació en matèria de contractació (Reial decret-llei 3/2020, de 4 de febrer). 1161136 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs especial basat en les causes de nul·litat previstes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 1161184 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)

Nova cerca

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública