Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestraEste Virus Lo Paramos Unidos

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Procediments Administratius

Recursos i reclamacions

Resultado de la búsqueda
Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Cita Previa: atención en oficinas 2307654 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Consulta de l'estat de tramitació 998149 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Dret de petició 991560 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Interposició de reclamacions economicoadministratives entre particulars 998150 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Interposició de recursos, incidents o sol·licitud de suspensió relatius a la tramitació de reclamacions economicoadministratives 998151 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació d'al·legacions 998152 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació d'al•legacions en els procediments tramitats davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 998938 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació d'altres comunicacions referents a reclamacions o recursos en via economicoadministrativa 998153 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimiento de reclamación contra la desestimación de una solicitud o queja en materia de accesibilidad web. 2328523 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Qüestió de nul•litat (Llei 31/2007, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals) 998960 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Qüestió de nul•litat (Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre). 998959 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamació en procediment d'adjudicació (Llei 31/2007, sobre procediments de contractació en els sectors l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals) 998881 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamació prèvia potestativa davant el Delegat de Protecció de Dades d'Hisenda 1986989 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamacions per responsabilitat patrimonial. 991822 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Rectificació d’errors 994796 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs d’alçada 991558 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs d'alçada contra les sancions per infracció de l'art. 7 Llei 7/2012. 201612 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs especial basat en les causes de nul·litat previstes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 1161184 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs especial en matèria de contractació (Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre). 998880 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs especial en matèria de contractació, previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 1161136 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs extraordinari de revisió 991592 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs potestatiu de reposició 991557 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques 991561 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol.licitud de nul.litat 991590 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)

Nova cerca

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública