Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestra

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Procediments Administratius

Recursos i reclamacions

Resultado de la búsqueda
Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Consulta de l'estat de tramitació 998149 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Dret de petició 991560 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Interposició de reclamacions economicoadministratives entre particulars 998150 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Interposició de recursos, incidents o sol·licitud de suspensió relatius a la tramitació de reclamacions economicoadministratives 998151 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Presentació d'al·legacions 998152 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Presentació d'al•legacions en els procediments tramitats davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 998938 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Presentació d'altres comunicacions referents a reclamacions o recursos en via economicoadministrativa 998153 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Qüestió de nul•litat (Llei 31/2007, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals) 998960 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Qüestió de nul•litat (Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre). 998959 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Reclamació en procediment d'adjudicació (Llei 31/2007, sobre procediments de contractació en els sectors l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals) 998881 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Reclamació prèvia potestativa davant el Delegat de Protecció de Dades d'Hisenda 1986989 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Reclamacions per responsabilitat patrimonial. 991822 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Rectificació d’errors 994796 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Recurs d’alçada 991558 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Recurs d'alçada contra les sancions per infracció de l'art. 7 Llei 7/2012. 201612 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Recurs especial basat en les causes de nul·litat previstes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 1161184 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Recurs especial en matèria de contractació (Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre). 998880 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Recurs especial en matèria de contractació, previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 1161136 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Recurs extraordinari de revisió 991592 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Recurs potestatiu de reposició 991557 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques 991561 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)
Sol.licitud de nul.litat 991590 Tramitació telemàtica (Abre nueva ventana)

Nova cerca

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (Abre nueva ventana)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública