Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de HaciendaAgenda 2030. Abre nueva ventanaEspaña puedePORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Procediments Administratius

Recursos i reclamacions

Resultado de la búsqueda
Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Procedimientos/Servicios Cita Prèvia: atenció en oficines Código SIA 2307654 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Consulta de l'estat de tramitació Código SIA 998149 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Dret de petició Código SIA 991560 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Interposició de reclamacions economicoadministratives entre particulars Código SIA 998150 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Interposició de recursos, incidents o sol·licitud de suspensió relatius a la tramitació de reclamacions economicoadministratives Código SIA 998151 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Presentació d'al·legacions Código SIA 998152 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Presentació d'al•legacions en els procediments tramitats davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals Código SIA 998938 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Presentació d'altres comunicacions referents a reclamacions o recursos en via economicoadministrativa Código SIA 998153 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment per reclamar contra la desestimació d'una sol·licitud o queixa en matèria d'accessibilitat web Código SIA 2328523 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Qüestió de nul•litat (Llei 31/2007, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals) Código SIA 998960 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Qüestió de nul•litat (Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre). Código SIA 998959 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Reclamació en procediment d'adjudicació (Llei 31/2007, sobre procediments de contractació en els sectors l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals) Código SIA 998881 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Reclamació en procediments d'adjudicació Código SIA 1161136 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Reclamació prèvia potestativa davant el Delegat de Protecció de Dades d'Hisenda Código SIA 1986989 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Reclamacions per responsabilitat patrimonial. Código SIA 991822 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Rectificació d’errors Código SIA 994796 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Recurs d’alçada Código SIA 991558 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Recurs d'alçada contra les sancions per infracció de l'art. 7 Llei 7/2012. Código SIA 201612 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Recurs especial basat en les causes de nul·litat previstes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic Código SIA 1161184 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Recurs especial en matèria de contractació (Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre). Código SIA 998880 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Recurs extraordinari de revisió Código SIA 991592 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Recurs potestatiu de reposició Código SIA 991557 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques Código SIA 991561 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Sol.licitud de nul.litat Código SIA 991590 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)

Nova cerca

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública