Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Home Canal Oirescon

OIReScon. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

Per garantir el compliment de la normativa en matèria de contractació pública, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públicS’obre en una finestra nova, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014, estableix un nou sistema de governança.

En aquest sistema ocupa un lloc fonamental l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon), l’òrgan col·legiat creat per vetllar per la correcta aplicació de la legislació i, en particular, promoure la concurrència i combatre les il·legalitats en la contractació pública. En l’exercici de la seva activitat i el compliment dels seus fins, actuarà amb plena independència orgànica i funcional.

 • Regulació
 • Supervisió
 • Bústia OIReScon
 • Estudis, guies i bones pràctiques

  En el marc de les funcions encomanades, l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon) també podrà redactar estudis, guies, manuals, protocols de bones pràctiques i altres documents similars, per tal de facilitar als agents implicats les orientacions adequades en matèria jurídica i procedimental.

  A l’enllaç següent, consulteu les guies elaborades per l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació:

  A l’enllaç següent, consulteu els estudis elaborats per l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació:

 • Normativa sobre contractació pública
 • Actualitat OIReScon

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública