Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Administració Electrònica

​​​​

 

Oferir la ciutadania la possibilitat de relacionar-se amb l'administració a través d'Internet ha estat i és un dels grans objectius del govern en el seu afany per modernitzar els serveis públics.

Des de l'any 2004, s'han posat en marxa tota una sèrie d'iniciatives per impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica a Espanya i millorar l'atenció als ciutadans.

El principal element catalitzador actual  de l'administració electrònica són la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions PúbliquesS’obre en una finestra nova, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic;S’obre en una finestra nova que converteixen en universal el dret de la ciutadania a relacionar-se amb totes les Administracions de manera electrònica. Unes lleis per a la societat del segle XXI, que promouen una Administració més eficient, eficaç, més propera i més transparent. Per això, des del punt de vista tecnològic totes les Administracions estan treballant en la seva implantació i per a això poden comptar amb els materials i einesS’obre en una finestra nova, posades a la seva disposició per l'aquest Ministeri.

A més, s'han posat en marxa un seguit de solucions, infraestructures i serveis comunsS’obre en una finestra nova que faciliten la implantació de l'administració electrònica en les diferents Administracions públiques i que esdevenen peces clau algunes d'elles segon recull la pròpia Llei 11/2007  i ara en les lleis 39 i 40/2015. Alguns exemples especialment representatius són:

L'avanç espectacular de l'administració electrònica a Espanya no hagués estat possible sense un marc legislatiu complet que ha incidit especialment en la interoperabilitat entre les Administracions públiques S’obre en una finestra nova i en la seguretatS’obre en una finestra nova dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics.

L'engegada del Punt d'Accés General (PAG)S’obre en una finestra nova i de la Carpeta Ciutadana S’obre en una finestra novadefineix un nou model d'atenció al ciutadà a través d'Internet unificant l'accés als diferents serveis proveïts per la Administracions Públiques.

Per a més informació sobre totes aquestes temàtiques pot consultar els portals i seccions específiques sobre aquest tema.

Portal firma electrónica Portal Administración Electrónica Centro de Transferencia de Tecnología (CTT)

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius