Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procediments Administratius

Mercat de Tabacs

Resultado de la búsqueda
Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Autorització de tancament temporal d'expenedories 993277 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització d'extensions transitòries d'expenedories. 171230 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Canvis d'emplaçament d'expenedories de tabac i timbre. 175260 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunicació dels preus de venda al públic i dels etiquetatges, envasats i presentacions dels productes del tabac 171210 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Consulta de Puntos de Venta con Recargo 2074380 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Consulta d'expendedurías 2082575 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Declaració responsable per a la comercialització d'altres articles a les expenedories de tabac i timbre. 171220 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Emisión Canon concesional anual 2259801 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació de denúncies en relació amb el mercat de tabacs. 171320 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació de recursos en relació amb el mercat de tabacs. 998493 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentacion de Alegaciones en relación con el Mercado de Tabacos 998494 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentación de Consultas en relación con el Mercado de Tabacos 2300208 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment per a la presentació de queixes i suggeriments 2350352 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment per a la provisió d'expenedories de tabac i timbre de l'Estat. 171200 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimiento de autorización de Almacén Complementario y/o de realización de obras en Expendedurías de Tabaco y Timbre 2310922 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimiento de comunicación de promociones de labores de tabaco 2300156 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'autorització de Punt de Venda amb Recàrrec. 991508 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Solicitud de autorización para importación ocasional 2402212 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Solicitud de Extinción de Expendedurías de Tabaco 2408687 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Tramesa d'imprès d'inscripció en el Registre d'Operadors a distribuïdors a l'engròs, fabricants i importadors de labors de tabac. 993476 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Tramitació de procediments sancionadors 2349916 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Transmissió de titularitat de les expenedories (entre vius) 175273 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Transmissió de titularitat de les expenedories (per causa de mort) 998241 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)

Nova cerca

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius