Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procediments Administratius

Recursos i reclamacions

Resultado de la búsqueda
Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Consulta de l'estat de tramitació 998149 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Dret de petició 991560 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Interposició de reclamacions economicoadministratives entre particulars 998150 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Interposició de recursos, incidents o sol·licitud de suspensió relatius a la tramitació de reclamacions economicoadministratives 998151 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació d'al·legacions 998152 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació d'allegacions en els procediments tramitats davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 998938 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació d'altres comunicacions referents a reclamacions o recursos en via economicoadministrativa 998153 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamació contra la desestimació d'una sol·licitud o queixa en matèria d'accessibilitat web. 2328523 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamació en matèria de contractació (Reial decret-llei 3/2020, de 4 de febrer). 1161136 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamación previa potestativa ante el Delegado de Protección de Datos de Hacienda y Función Publica. 1986989 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamación previa potestativa ante el Delegado de Protección de Datos del Parque Móvil del Estado, O.A. 3017142 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamacions per responsabilitat patrimonial. 991822 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Rectificació derrors 994796 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs dalçada 991558 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs d'alçada contra les sancions per infracció de l'art. 7 Llei 7/2012. 201612 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs especial basat en les causes de nul·litat previstes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 1161184 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs extraordinari de revisió 991592 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurs potestatiu de reposició 991557 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurso de alzada en materia de contratación 3015971 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recurso de reposición 223862 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques 991561 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol.licitud de nul.litat 991590 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Solicitud Cita Previa: atención en oficinas 2307654 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)

Nova cerca

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius