Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Administración Electrónica

​​​​

Administración Electrónica

Ofrecer a cidadanía a posibilidade de relacionarse coa administración a través de internet foi e segue a ser un dos grandes obxectivos do goberno coa intención de modernizar os servizos públicos

Desde o ano 2004, puxéronse en marcha toda unha serie de iniciativas para impulsar o desenvolvemento da administración electrónica en España e mellorar a atención aos cidadáns.

O principal elemento catalizador actual  da administración electrónica son a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións PúblicasAbre en nova ventá, e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector PúblicoAbre en nova ventá; que converten en universal o dereito a cidadanía a relacionarse con todas as Administracións de maneira electrónica. Unhas leis para a sociedade do século XXI, que promoven unha Administración máis eficiente, eficaz, máis próxima e máis transparente. Por iso, desde o punto de vista tecnolóxico todas as Administracións están a traballar na súa implantación e para iso poden contar cos materiais e ferramentasAbre en nova ventá, postas á súa disposición polo este Ministerio.

Ademais, puxéronse en marcha un conxunto de solucións, infraestruturas e servizos  comúns Abre en nova ventáque facilitan a implantación da administración electrónica nas diferentes Administracións Públicas sendo algunhas delas pezas crave recollidas xa na  Lei 11/2007 e agora nas leis 39 e 40/2015. Algúns exemplos especialmente representativos son:

O espectacular avance da administración electrónica en España non podería ser posible sen un marco lexislativo que tivera incidido especialmente na interoperabilidade entre as Administracións PúblicasAbre en nova ventá e na SeguridadeAbre en nova ventá dos sistemas, os datos, as comunicacións e os servizos electrónicos.

A posta en marcha do Punto de Acceso Xeral (PAG) Abre en nova ventá e do Cartafol Cidadán Abre en nova ventádefine un novo modelo de atención ao cidadán a través de Internet unificando o acceso aos diferentes servizos provistos polas Administracións Públicas.

Para máis información sobre todas estas temáticas pode consultar os portais e seccións específicas respecto diso

Portal firma electrónica Portal Administración Electrónica Centro de Transferencia de Tecnología (CTT)

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública