Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Administración Electrónica

​​​​

Administración Electrónica

Ofrecer a cidadanía a posibilidade de relacionarse coa administración a través de internet foi e segue a ser un dos grandes obxectivos do goberno coa intención de modernizar os servizos públicos

Desde o ano 2004, puxéronse en marcha toda unha serie de iniciativas para impulsar o desenvolvemento da administración electrónica en España e mellorar a atención aos cidadáns.

O principal elemento catalizador actual  da administración electrónica son a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións PúblicasAbre en nova ventá, e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector PúblicoAbre en nova ventá; que converten en universal o dereito a cidadanía a relacionarse con todas as Administracións de maneira electrónica. Unhas leis para a sociedade do século XXI, que promoven unha Administración máis eficiente, eficaz, máis próxima e máis transparente. Por iso, desde o punto de vista tecnolóxico todas as Administracións están a traballar na súa implantación e para iso poden contar cos materiais e ferramentasAbre en nova ventá, postas á súa disposición polo este Ministerio.

Ademais, puxéronse en marcha un conxunto de solucións, infraestruturas e servizos  comúns Abre en nova ventáque facilitan a implantación da administración electrónica nas diferentes Administracións Públicas sendo algunhas delas pezas crave recollidas xa na  Lei 11/2007 e agora nas leis 39 e 40/2015. Algúns exemplos especialmente representativos son:

O espectacular avance da administración electrónica en España non podería ser posible sen un marco lexislativo que tivera incidido especialmente na interoperabilidade entre as Administracións PúblicasAbre en nova ventá e na SeguridadeAbre en nova ventá dos sistemas, os datos, as comunicacións e os servizos electrónicos.

A posta en marcha do Punto de Acceso Xeral (PAG) Abre en nova ventá e do Cartafol Cidadán Abre en nova ventádefine un novo modelo de atención ao cidadán a través de Internet unificando o acceso aos diferentes servizos provistos polas Administracións Públicas.

Para máis información sobre todas estas temáticas pode consultar os portais e seccións específicas respecto diso

Portal firma electrónica Portal Administración Electrónica Centro de Transferencia de Tecnología (CTT)

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos