Ministerio de Facenda e Función PúblicaPresidencia Española Consello da Unión Europea PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Xunta Arbitral de Navarra

A Xunta Arbitral de Navarra é un órgano de deliberación e resolución dos conflitos que se susciten entre as administracións tributarias do Estado e da comunidade foral ou de calquera comunidade autónoma en relación con:

  1. A aplicación dos puntos de conexión dos tributos concertados. O denominado «punto de conexión» é o criterio polo que o Convenio Económico determina a normativa que se debe aplicar, común ou foral e cal é a administración á que se lle atribúe o rendemento ou a competencia de exactor dun determinado tributo convido.
  2. A determinación da proporción correspondente a cada administración nos supostos de tributación conxunta polo imposto sobre sociedades ou polo imposto sobre o valor engadido. O Convenio Económico determina os casos nos que unha empresa lle debe tributar exclusivamente a unha administración e os casos que debe tributar de forma compartida a Navarra e ao resto do territorio español. Neste segundo suposto establécense regras para fixar a porcentaxe da débeda que se debe ingresar en cada territorio.
  3. A interpretación e aplicación do Convenio Económico coa Comunidade Foral de Navarra a casos concretos relativos a relacións tributarias individuais.
  4. As discrepancias sobre a domiciliación dos contribuíntes.

Normativa reguladora

A súa regulación atópase no artigo 51 do Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra aprobado pola Lei 28/1990, do 26 de decembro Abre en nova ventásegundo redacción dada pola Lei 25/2003, do 15 de xullo, que ten o seu desenvolvemento regulamentario regulado no Real Decreto 353/2006Abre en nova ventá, do 24 de marzo, polo que se aproba o Regulamento da Xunta Arbitral prevista no Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, modificado polo Real Decreto 530/2017Abre en nova ventá, de 26 de maio. (Acceso a versión consolidada do Real Decreto 353/2006Abre en nova ventá).

Composición

A Xunta está integrada por tres membros nomeados polo Ministro de Facenda e o Conselleiro de Economía e Facenda do goberno de Navarra, nos que debe concorrer a condición de seren expertos de recoñecido prestixio en materia tributaria ou facendística.

Na actualidade integran este órgano os seguintes membros:

  • Presidente: Don Eugenio Simón Acosta
  • Vogais: Don José-Antonio Asiaín Ayala e Dona Ana María Muñoz Merino

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública