Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda GL

Seleccione idioma GL

Fondos da Unión Europea

Imagen página Fondos de la Unión Europea

Entre os Fondos Comunitarios do orzamento da UE, revisten un papel moi significativo os denominados recursos estruturais. Estes recursos son os denominados Fondos Estruturais Europeos e, tamén, o Fondo de Cohesión. Tanto os Fondos Estruturais como o Fondo de Cohesión pretenden favorecer un maior grao de cohesión económica e social no espazo comunitario a través do cofinanciamento das políticas de gasto público desenvolvidas polos estados-membros e dirixidas á consecución de dito obxectivo.

En España, a coordinación da aplicación e xestión dos Fondos Estruturais e do Fondo de Cohesión recae no Ministerio de Facenda, a través da Dirección Xeral de Fondos EuropeosAbre nueva ventana da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos. Entre outras, esta Dirección Xeral ten atribuídas as seguintes competencias e funcións:

  • A análise, o seguimento e a avaliación dos fluxos financeiros coa Unión Europea e o enlace coa Unión Europea para asuntos orzamentarios.
  • A negociación coa Comisión Europea dos asuntos relacionados cos fondos estruturais europeos e co Fondo de Cohesión.
  • A coordinación e cooperación coas Administracións territoriais no relativo á programación, seguimento, avaliación e control dos fondos estruturais comunitarios e do Fondo de Cohesión, así como a coordinación do resto de Departamentos ministeriais responsables da xestión de fondos estruturais.
  • A elaboración de estudos e coordinación de avaliacións de programas financiados con fondos estruturais europeos.
  • A proposta dos pagamentos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e do Fondo de Cohesión aos beneficiarios finais dos mesmos.
  • A realización das verificacións e a proposta de medidas correctoras precisas para asegurar o bo funcionamento do sistema de xestión e control de cada programa operativo do FEDER e do Fondo de Cohesión.
  • A programación, selección e seguimento das actuacións que deben ser financiadas con cargo aos recursos do Fondo de Solidariedade da Unión Europea, o Instrumento Financeiro do Espazo Económico Europeo e o Fondo de Inversións en Teruel.

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Hacienda