Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda GL

Seleccione idioma GL

Outros impostos indirectos

De acordo co texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzoAbre nueva ventana, o imposto sobre construcións, instalacións e obras só se esixirá naqueles concellos que así o establezan.

Por outra banda, a Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do réxime económico e fiscal de Canarias crea o Imposto Xeral Indirecto Canario (o Imposto sobre o Valor Engadido non se aplica nas Illas Canarias). Así mesmo, de acordo coas circunstancias particulares das Illas Canarias como rexión ultraperiférica da Unión Europea, creouse o arbitrio sobre as importacións e entregas de mercadorías nas Illas Canarias, mediante a Lei 24/2001, do 27 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e de orde social.

O Imposto sobre a Produción, os Servizos e a Importación, creado pola Lei 8/1991, do 25 de marzo, aplícase unicamente nas cidades de Ceuta e Melilla (o Imposto sobre o Valor Engadido non se aplica en devanditas cidades).

  • Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras
  • Imposto Xeral Indirecto Canario
  • Arbitrio sobre Importacións e Entregas de Mercadorías nas Illas Canarias
  • Imposto sobre a Produción, os Servizos e a Importación

Máis información:

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de información Económico-FinanceiraLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Hacienda