Ministerio de Facenda e Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Parque Móbil do Estado

En dependencia directa da Subsecretaría de Facenda, á Dirección Xeral do Parque Móbil do Estado correspóndelle a determinación e xestión dos servizos de automobilismo dos órganos centrais da Administración Xeral do Estado, dos organismos públicos e demais entidades de Dereito Público, vinculadas ou dependentes da Administración Xeral do Estado, así como os dos Órganos Constitucionais do Estado, a través da prestación dos seguintes servizos:

  1. De representación aos altos cargos da Administración Xeral do Estado.
  2. De representación nos Órganos Constitucionais.
  3. De representación á Xefatura do Estado.
  4. De representación aos ex-presidentes do Goberno.
  5. De representación a determinados altos cargos do Tribunal Supremo.
  6. Os servizos xerais e ordinarios que son necesarios para o normal funcionamento dos Organismos e Institucións do Estado.
  7. Os que, con carácter extraordinario e de maneira específica e ocasional, demándenlle os destinatarios dos anteriores servizos, mediante a oportuna contra prestación económica.

Así mesmo, tras a entrada en vigor da Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa, o Parque Móbil do Estado asumiu novas competencias conforme se recollen na Disposición Adicional 10ª da mencionada Lei, en concreto:

  1. A xestión do Rexistro de Vehículos do Sector Público Estatal, creado pola referida Lei.
  2. A autorización con carácter previo de calquera adquisición por compra, renting, leasing ou calquera outro negocio xurídico asimilado de vehículos que realice calquera Órgano, Entidade ou Institución integrada no Sector Público Estatal.
  3. A homologación de servizos en canto á determinación dos modelos, características e tipos de vehículos.

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública