Buscador Investigacións

Neste buscador pódense localizar os procedementos actualmente en curso para comprobar se determinados bens inmobles pertencen á Administración Xeral do Estado por carecer de dono, en aplicación do artigo 17 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas.

O buscador permítelle realizar buscas múltiples de expedientes abertos nunha ou máis provincias; e dentro destas últimas, nun ou máis municipios. Para iso, cada vez que elixa unha provincia ou municipio, non esqueza premer sobre a opción Engadir. Ao facelo verá como se vai formando unha listaxe coas opcións de busca seleccionada.

* Ningún campo é obrigatorio

Delegación
Delegación
Filtros Seleccionados

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos