Ministerio de Facenda e Función PúblicaPresidencia Española Consello da Unión Europea PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Delegacións Economía e Facenda

Imaxes de distintas sedes de Delegacións de Economía e Facenda

​Quem somos

As Delegacións de Economía e Facenda son órganos territoriais que dependen organicamente do actual Ministerio de Facenda, sen prexuízo da súa dependencia funcional de determinados órganos directivos do Ministerio de Economía e Empresa.

Tal e como están configuradas hoxe, nacen no ano 1992, coincidindo coa creación da Axencia Estatal de Administración Tributaria, que asume as competencias en materia tributaria que, hasta ese momento, realizaran as entón denominadas Delegacións de Facenda.

As Delegacións de Economía e Facenda exercen, no seu ámbito territorial, as competencias do Ministerio de Facenda (salvo as correspondentes aos Tribunais Económico-Administrativos e á AEAT), as competencias do Ministerio de Economía e Empresa no relativo á recadación dos recursos de natureza pública non tributaria nin aduaneira e á Caixa Xeral de Depósitos da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, así como ao Instituto Nacional de Estatística.

Igualmente, as Delegacións exercen con carácter permanente a representación xeral do Ministerio de Facenda e, se é o caso, dos organismos adscritos ou dependentes do Departamento.

Organización

As Delegacións de Economía e Facenda atópanse integradas polas seguintes dependencias:

  • Secretarías Xerais.
  • Intervencións Delegadas Rexionais e Territoriais.
  • Xerencias do Catastro, excepto no País Vasco e Navarra.

Doutra banda, as Delegacións do Instituto Nacional de Estatística están adscritas organicamente ás Delegacións de Economía e Facenda, aínda que dispoñen da autonomía e dependencia funcional propia do organismo.

As competencias e funcións das Delegacións de Economía e Facenda están recollidas na súa normativa reguladora.

Existe unha Delegación de Economía e Facenda en todas as capitais de provincia, así como nas Cidades de Ceuta e Melilla. Direccións e contacto.

As Delegacións con sede na capital das Comunidades Autónomas teñen carácter de especiais e asumen, se é o caso, ademais das súas competencias específicas, as funcións de dirección, impulso e coordinación das restantes do ámbito territorial da Comunidade.

Por excepción, nas Comunidades Autónomas de Estremadura, Galicia e País Vasco teñen tal carácter as Delegacións con sede en Badaxoz, A Coruña e Bilbao. Na Comunidade Autónoma de Canarias mantén este carácter a Delegación con sede en Las Palmas de Gran Canaria e a Delegación Especial de Andalucía teno respecto de Ceuta e Melilla.

Así mesmo, existen catro unidades locais en Xerez, Vigo, Xixón e Cartaxena, así como dúas unidades delegadas en Maó-Mahón e Eivissa, respectivamente.

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública