Igualdade de sexos

Mediante a Orde PRE/525/2005, do 7 de marzoAbre nueva ventana, pola que se dá publicidade ao Acordo de Consello de Ministros polo que se adoptan medidas para favorecer a igualdade entre mulleres e homes, establécense unha serie de actuacións que contribúen a diminuír a desigualdade en todos os ámbitos da vida cotiá: emprego, empresa, conciliación da vida laboral e familiar, investigación, solidariedade, deporte, violencia doméstica, etcétera.

Completando o marxo xurídico, a Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzoAbre nueva ventana, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, avoga por unha igualdades de xénero real e efectiva na nosa sociedade.

O Ministerio de Facenda, comprometido con esta acción de goberno, emprendeu unha serie de actuacións dirixidas a promocionar a igualdade tanto no ámbito de toda a Administración Xeral do Estado, competencia que corresponde á Dirección Xeral de Función Pública, como no seu propio ámbito interno, o que compete á Inspección Xeral​.

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre nueva ventana)Banco de datos económico financeiros (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal da transparenciaParticipación pública en proxectos normativos