Organigrama

O Real Decreto 2/2020, de 12 de xaneiroAbre en nova ventá, polo que se reestruturan os departamentos ministeriais, crea o Ministerio de Facenda.

O Real Decreto 689/2020, de 21 de xulloAbre en nova ventá , polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e modifícase o Real Decreto 139/2020, de 28 de xaneiroAbre en nova ventá, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais. No seu artigo 1  establece a organización xeral do departamento.

O departamento queda conformado da seguinte forma:

O art. 1.1. de o Real Decreto 689/2020, de 21 de xullo, establece que "O Ministerio de Facenda é o departamento da Administración Xeral do Estado encargado da proposta e execución da política do Goberno en materia de facenda pública, de orzamentos e de gastos e de empresas públicas, ademais do resto de competencias e atribucións que lle confire o ordenamento xurídico.

Igualmente é competencia deste Ministerio a aplicación e xestión dos sistemas de financiamento autonómico e local e a provisión de información sobre a actividade económico-financeira das distintas administracións públicas, así como a estratexia, coordinación e normativa en materia de contratación pública."

 

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos