Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de HaciendaAgenda 2030. Abre nueva ventanaEspaña puedePORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Enlaces de ayuda GL

Seleccione idioma GL

Organigrama

O Real Decreto 2/2020, de 12 de xaneiroAbre en nova ventá, polo que se reestruturan os departamentos ministeriais, crea o Ministerio de Facenda.

O Real Decreto 689/2020, de 21 de xulloAbre en nova ventá , polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e modifícase o Real Decreto 139/2020, de 28 de xaneiroAbre en nova ventá, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais. No seu artigo 1  establece a organización xeral do departamento.

O Real Decreto 1182/2020, de 29 de decembroAbre en nova ventá, polo que se modifica o Real Decreto 139/2020, de 28 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais, o Real Decreto 689/2020, de 21 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e modifícase o Real Decreto 139/2020, de 28 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais e o Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, polo que se regulan as funcións e a estrutura orgánica das Delegacións de Economía e Facenda.

O departamento queda conformado da seguinte forma:

O art. 1.1. de o Real Decreto 689/2020, de 21 de xullo, establece que "O Ministerio de Facenda é o departamento da Administración Xeral do Estado encargado da proposta e execución da política do Goberno en materia de facenda pública, de orzamentos e de gastos e de empresas públicas, ademais do resto de competencias e atribucións que lle confire o ordenamento xurídico.

Igualmente é competencia deste Ministerio a aplicación e xestión dos sistemas de financiamento autonómico e local e a provisión de información sobre a actividade económico-financeira das distintas administracións públicas, así como a estratexia, coordinación e normativa en materia de contratación pública."

 

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Hacienda