Procedementos Administrativos

Subvencións e Axudas

Resultado de la búsqueda
Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Actuacións de Control e Inspección 1998424 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Actuacións no ámbito de aplicación da Lei 50/1985, de 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección dos desequilibrios económicos interterritoriais, e o seu Regulamento de desenvolvemento aprobado polo Real Decreto 899/2007, de 6 de xullo. 204779 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Control financeiro de subvencións e axudas nacionais 999118 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Subvenciones: nominativas. 687721 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades Locales. Subvenciones: servicios de transporte colectivo urbano. 991523 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modificación de oficio igual ou superior ao 10% da porcentaxe da axuda concedida ao amparo da Lei 50/1985, de 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección dos desequilibrios económicos interterritoriais 204776 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modificación de oficio inferior ao 10% da porcentaxe da axuda concedida ao amparo da Lei 50/1985, de 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección dos desequilibrios económicos interterritoriais. 204775 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de incumprimento. Incentivos Rexionais. 993318 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador 206162 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Servizo electrónico para a remisión de información sobre subvencións públicas á base de datos nacional de subvencións. 992024 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de bolsas para a preparación de probas selectivas de acceso por promoción interna a corpos especiais e especialidades adscritas ao Ministerio de Facenda (MINHAC) e á Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 772732 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)

Nueva búsqueda

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos