Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Clasificación de empresas

Tipo de procedemento ou servizo
Contratación pública
Materia
Contratación e responsabilidade patrimonial
Código SIA
991580
Descrición

Determinar as actividades nas que se recoñece a solvencia para acceder á adxudicación de contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a 500.000 €. Nos contratos de servizos non é esixible pero actúa como un instrumento de simplificación administrativa.

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Dirección Xeral do Patrimonio do Estado (E00126605)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Interesado
Destinatario interesado
 • Administración
Requisitos dos solicitante
Personalidade xurídica e capacidade de obrar.
Documentación
 • Solicitude (formularios tipo)
 • Características xurídicas
 • Contas anuais (últimas contas anuais)
 • Medios persoais
 • Medios materiais
 • Experiencia (con certificados acreditativos)
 • Declaracións tributarias de operacións con terceiros e IVE
 • Informes de vida laboral (último periodo - TXSS)
 • Certificado de número anual medio de traballadores (TXSS)
 • Habilitacións ou autorizacións empresariais/profesionais (para as actividades suxeitas a estes requisitos)
Prazo de resolución

6 Mes/es

Máis información de prazo
As clasificacións outorgadas revísanse de oficio.
Efecto silencio interesado
Positivo
Órganos de resolución
 • Administrazio kontratazioaren Aholku Batzordeko Sailkapen Komisioa
Fin vía
No
Recursos
 • De Alzada ante o Ministro de Facenda e Función Pública. Prazo dun mes desde a notificacion da resolución.
Normativa Básica
Normativa que regula a tramitación electrónica
Normativa que aproba a inclusión do procedemento ou servizo no rexistro
Lugar Presentación
 • Delegación do Ministerio de calquera provincia.
 • Subdirección Xeral de Clasificación de Contratistas (C./ José Abascal nº4, 1ª Madrid) de 9 a 13h
Fases do procedemento
 • Cubrir os formularios, acompañando a documentación acreditativa, e presentalos no correspondente rexistro.
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Requisitos identificación persoas físicas
Alto: DNI electrónico, outros certificados recoñecidos en soporte HW, coa certificación dunha entidade de certificación acreditada.
Requisitos identificación persoas xurídicas
Alto: DNI electrónico, outros certificados recoñecidos en soporte HW, coa certificación dunha entidade de certificación acreditada.
Sistema/s de identificación
 • Usuario e contrasinal
Integrado en Clave
Non procede
Practica notificacións
 • Postal
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública