Ministerio de Facenda e Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedementos Administrativos

Aduanas

Resultado de la búsqueda
Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Procedimientos/Servicios Autorización de despacho aduaneiro. Código SIA 202486 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización de uso de embarcacións de alta velocidade Código SIA 1998067 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorizacións precursores import-export. Código SIA 997911 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Consulta de boletíns de laboratorio. Código SIA 998267 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Consultas Táboas códigos. Código SIA 998266 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración de Baixo Valor. Franquía arancelaria e exención IVE por envíos sen valor estimable Código SIA 997742 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración de depósito temporal. Código SIA 992134 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración de envíos de escaso valor (H7) ata 150 Euros Código SIA 2415043 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración sumaria de entrada (ENS) Código SIA 202445 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración sumaria de saída (EXS) Código SIA 202446 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Descarga de datos estatísticos para organismos autorizados. Código SIA 201479 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Documento de transporte electrónico como declaración de tránsito (ETD) Código SIA 1993256 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Estatuto alfandegueiro da mercadoría: Autorización para expedir proba de estatuto da UE a operadores. Código SIA 201291 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Estatuto alfandegueiro da mercadoría: Expedir proba de estatuto da UE a compañías marítimas (manifestos). Código SIA 203654 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Estatuto alfandegueiro da mercadoría: Servizos marítimos regulares. Código SIA 203655 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Expedición e visado de documentos T2L. Código SIA 200484 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Exportación Código SIA 998044 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades aduaneiras: Autorización acordos especiais en envíos de valor inferior a 150 euros Código SIA 2350826 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades aduaneiras: Autorización de exportación temporal de envases retornables Código SIA 2406221 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades alfandegueiras: Autorización de autoavaliación Código SIA 750553 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades alfandegueiras: Autorización de declaración a través de inscrición nos rexistros do declarante Código SIA 182830 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades alfandegueiras: Autorización de declaración simplificada habitual. Código SIA 201292 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades alfandegueiras: Autorización de despacho centralizado. Código SIA 202442 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades alfandegueiras: Autorización de pesador autorizado de plátanos. Código SIA 202443 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades alfandegueiras: Autorización de simplificación na determinación do valor en alfándega Código SIA 212233 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Almacén de depósito temporal. Código SIA 203656 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Autorización de exportador autorizado de orixe Código SIA 997689 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Locais autorizados para a exportación. Código SIA 203658 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Outros lugares (de presentación ou/e de depósito temporal). Código SIA 203657 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Garantía e pagamento: Autorización aprazamento do pagamento de dereitos (non única operación) Código SIA 2249757 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Garantía e pagamento: Autorización de garantía global (incluíndo reducións e dispensa). Código SIA 203544 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Desnaturalización parcial do alcohol con desnaturalizante xeral en establecemento destino Código SIA 182000 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Licencias de actividad precursores Código SIA 997910 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 589. Imposto sobre o valor da extracción de gas, petróleo e condensados. Autoliquidación e pagamento fraccionado. Código SIA 204804 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 791. Representante aduaneiro: Presentación solicitude de admisión ás probas. Código SIA 204666 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Notificación de movemento de mercadorías en depósito temporal (G5) Código SIA 2844307 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Notificación presentación mercadorías de escaso valor (G3) Código SIA 2844308 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Operador Económico Autorizado Código SIA 997744 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Outros procedementos de Alfándegas Código SIA 214159 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Pagamento e consultas de Comercio exterior. Código SIA 998268 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento censual. Precursores Código SIA 997909 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de comprobación limitada respecto a declaracións aduaneiras. Código SIA 202368 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de rectificación de declaracións aduaneiras. Código SIA 202369 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de revisión sobre dereitos arancelarios. Código SIA 203680 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de verificación de datos para ENS, EXS, declaracións sumarias e manifestos. Código SIA 200486 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de verificación de datos respecto a declaracións aduaneiras. Código SIA 202367 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento información arancelaria vinculante Código SIA 184020 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento sancionador art.º 7 Lei 7/2012 xestionado por Alfándegas e Impostos Especiais. Código SIA 201307 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Reclamacións de Responsabilidade Patrimonial do IVMDH Código SIA 215004 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso extraordinario de revisión contra resolución sancionadora Intrastat Código SIA 274453 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Representante aduaneiro. Devolución das taxas de exame indebidas ingresadas. Código SIA 204668 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Requirimento de información de Vixilancia Aduaneira Código SIA 2447882 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Retención de mercadoría por vulneración de marcas. Código SIA 997740 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización da utilización da importación temporal, o destino final, o perfeccionamento activo ou o perfeccionamento pasivo en situacións nas que se aplique o art. 163 do Regulamento Delegado Código SIA 210019 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización de depósito distinto do alfandegueiro Código SIA 209991 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización de destino final. Código SIA 997745 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización de instalación para o depósito alfandegueiro de mercadorías Código SIA 209990 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización de transferencia de dereitos e obrigas en destino final (TORO) Código SIA 1523394 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización do réxime de importación temporal Código SIA 210018 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización do réxime de perfeccionamento activo Código SIA 210016 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización do réxime de perfeccionamento pasivo Código SIA 210017 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistro de operadores de embarcacións de alta velocidade Código SIA 1994412 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistros e censos: Autorización (ou revogación da autorización) de cesión de datos ao ICEX España Exportación e Investimentos para a inclusión no Directorio de Exportadores Españois. Código SIA 998269 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistros e censos: Autorización-Revogación no Censo do Directorio de Comercio Exterior Código SIA 998270 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistros e censos: Rexistro de exportadores rexistrados (REX) Código SIA 214073 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistros e censos: Rexistro de traballadores fronteirizos nas Administracións de Alfándegas e Impostos Especiais da Liña da Concepción. Código SIA 201768 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistros e censos: Solicitude de alta do número de rexistro e identificación de operadores económicos (EORI) ou de asociación EORI-NIF. Código SIA 998185 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistros e censos: Solicitude de inscrición no rexistro de representantes aduaneiros. Código SIA 200974 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitude de intervención de marcas Código SIA 997739 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitudes á autoridade aduaneira non consideradas noutros procedementos Código SIA 998481 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitudes de información tributaria en materia de alfándegas. Código SIA 201244 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito Código SIA 997738 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito: Destinatario autorizado baixo réxime TIR. Código SIA 203650 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito: Destinatario autorizado de tránsito da Unión/común. Código SIA 203648 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito: Emprego dun documento de transporte electrónico como declaración de tránsito Código SIA 687300 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito: Expedidor autorizado de tránsito da Unión/común. Código SIA 203649 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito: Procedementos simplificados propios dos transportes por vía aérea (nivel I). Código SIA 203651 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito: Procedementos simplificados propios dos transportes por vía marítima (nivel I). Código SIA 203652 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito: Utilización de precintos de tipo especial Código SIA 203653 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Valixa diplomática Código SIA 182750 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Vinculación a depósito Código SIA 997749 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Xustificación do estatuto comunitario das mercadorías. Código SIA 200485 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)

Nueva búsqueda

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública