Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Como son os procesos selectivos

Os procesos selectivos poden ser de oposición ou de concurso-oposición.

A oposición consiste na superación de probas ou exames eliminatorios, que poden ser un ou varios, e de diferentes tipos en función do corpo ou categoría ao que se pretende acceder.

No concurso-oposición hai unha fase de oposición e unha fase de concurso, na que se valoran méritos dos participantes no proceso, como a súa experiencia profesional, antigüidade na Administración, títulos académicos, formación, etc. Os puntos da fase de concurso non poden utilizarse para superar os exames da oposición. Nos procesos de promoción interna adóitase utilizar o concurso-oposición.

Que é o curso selectivo ou período de prácticas?

Se a convocatoria establecese un período de prácticas ou curso selectivo, efectuarase o nomeamento como funcionarios en prácticas dos aspirantes propostos. As retribucións a que terán dereito os funcionarios en prácticas veñen reguladas no Real decreto 456/1986, do 10 de febreiro.

Se non houbese período de prácticas ou curso selectivo, procederase a realizar a oferta de destinos aos aspirantes que superaron o proceso selectivo, de acordo co establecido na Oferta de Emprego Público que corresponda e nas bases de convocatoria do proceso selectivo de que se trate.

O curso selectivo desenvolverase nun centro oficial de formación de persoal funcionario e laboral, tendo carácter eliminatorio.

O período de prácticas consistirá en desenvolver os traballos e demais probas que se encomenden en cada caso.

O persoal laboral, pola súa banda, pode ter un período de proba tras a formalización do contrato de traballo.

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos