Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

BUSCADOR DE NORMATIVA EN TRAMITACIÓN

Esta canle constitúese como o punto de acceso aos trámites de consulta pública previa e de audiencia e información pública no proceso de elaboración dos anteproxectos de lei, proxectos de real decreto lexislativo e proxectos de normas regulamentarias que se impulsen por parte do Ministerio e os seus organismos públicos dependentes ou vinculados, conforme ao disposto no art. 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións PúblicasAbre en nova ventá, e no art. 26 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno.

Con este punto de acceso dáse cumprimento ao disposto na Orde PRE/1590/2016, do 3 de outubro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 30 de setembro de 2016, polo que se ditan instrucións para habilitar a participación pública no proceso de elaboración normativa a través dos portais web dos departamentos ministeriais

CONSULTA PÚBLICA PREVIA. Trámites abertos

Os trámites de consulta pública previa teñen por obxecto reunir as opinións de a cidadanía, organizacións e asociacións antes da elaboración dun proxecto normativo.

AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA. Trámites abertos

Os trámites de audiencia e información pública teñen por obxecto recompilar as opinións as persoas titulares de dereitos e intereses lexítimos afectados por un proxecto normativo xa redactado, directamente ou a través das organizacións ou asociacións que os representen, así como obter cantas aportacións adicionais poidan realizar outras persoas ou entidades.

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos