Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda GL

Seleccione idioma GL

BUSCADOR DE NORMATIVA EN TRAMITACIÓN

Esta canle constitúese como o punto de acceso aos trámites de consulta pública previa e de audiencia e información pública no proceso de elaboración dos anteproxectos de lei, proxectos de real decreto lexislativo e proxectos de normas regulamentarias que se impulsen por parte do Ministerio e os seus organismos públicos dependentes ou vinculados, conforme ao disposto no art. 133 da Lei39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dasAdministracións PúblicasAbre en nova ventá, e no art. 26 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno.

Con este punto de acceso dáse cumprimento ao disposto na  Orde PRE/1590/2016, do 3 de outubro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 30 de setembro de 2016, polo que se ditan instrucións para habilitar a participación pública no proceso de elaboración normativa a través dos portais web dos departamentos ministeriais

CONSULTA PÚBLICA PREVIA. Trámites abertos

Os trámites de consulta pública previa teñen por obxecto reunir as opinións de cidadáns, organizacións e asociacións antes da elaboración dun proxecto normativo.

AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA. Trámites abertos

Os trámites de audiencia e información pública teñen por obxecto recompilar as opinións dos cidadáns titulares de dereitos e intereses lexítimos afectados por un proxecto normativo xa redactado, directamente ou a través das organizacións ou asociacións que os representen, así como obter cantas aportacións adicionais poidan realizar outras persoas ou entidades.

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Hacienda