Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda GL

Seleccione idioma GL

Home Canal Oirescon

OIReScon. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector PúblicoAbre en nova ventá, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, establece un novo sistema de gobernación co fin de garantir o cumprimento da normativa en materia de contratación pública.

Neste sistema ocupa un lugar fundamental a Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación (OIReScon), órgano colexiado creado coa finalidade de velar pola correcta aplicación da lexislación e, en particular, promover a concorrencia e combater as ilegalidades, en relación coa contratación pública. Actuará no desenvolvemento da súa actividade e o cumprimento dos seus fins con plena independencia orgánica e funcional.

 • Regulación
 • Supervisión
 • Caixa de correos OIReScon
 • Estudos, guías e boas prácticas

  ​No marco das funcións encomendadas á Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación (OIReScon), tamén poderá redactar estudos, guías, manuais e protocolos de boas prácticas, así como outros documentos similares cuxa finalidade será facilitar aos axentes implicados orientacións adecuadas en materia xurídica e procedimental.

  Consulte no seguinte enlace as guías elaboradas pola Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación:

  Consulte na seguinte ligazón os estudos elaborados pola Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación:

 • Normativa sobre contratación pública

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Hacienda