Ministerio de Facenda e Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Home Canal Oirescon

OIReScon. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector PúblicoAbre en nova ventá, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, establece un novo sistema de gobernación co fin de garantir o cumprimento da normativa en materia de contratación pública.

Neste sistema ocupa un lugar fundamental a Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación (OIReScon), órgano colexiado creado coa finalidade de velar pola correcta aplicación da lexislación e, en particular, promover a concorrencia e combater as ilegalidades, en relación coa contratación pública. Actuará no desenvolvemento da súa actividade e o cumprimento dos seus fins con plena independencia orgánica e funcional.

Ligazón á páxina web da ONE

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública