Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda GL

Seleccione idioma GL

Home Canal Oirescon

OIReScon. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector PúblicoAbre en nova ventá, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, establece un novo sistema de gobernación co fin de garantir o cumprimento da normativa en materia de contratación pública.

Neste sistema ocupa un lugar fundamental a Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación (OIReScon), órgano colexiado creado coa finalidade de velar pola correcta aplicación da lexislación e, en particular, promover a concorrencia e combater as ilegalidades, en relación coa contratación pública. Actuará no desenvolvemento da súa actividade e o cumprimento dos seus fins con plena independencia orgánica e funcional.

 • Regulación
 • Supervisión
 • Caixa de correos OIReScon
 • Estudos, guías e boas prácticas

  ​No marco das funcións encomendadas á Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación (OIReScon), tamén poderá redactar estudos, guías, manuais e protocolos de boas prácticas, así como outros documentos similares cuxa finalidade será facilitar aos axentes implicados orientacións adecuadas en materia xurídica e procedimental.

  Consulte no seguinte enlace as guías elaboradas pola Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación:

  Consulte na seguinte ligazón os estudos elaborados pola Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación:

 • Normativa sobre contratación pública
 • Actualidade OIReScon

Logotipo ONE

Buscador

Formulario do buscador xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de información Económico-FinanceiraLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública