Comissionat per al Mercat de Tabacs

​ 

 

 

El Comissionat per al Mercat de Tabacs (CMT) és l'organisme autònom creat per la Llei 13/1998, de 4 de maig, d'Ordenació del Mercat de Tabacs i Normativa Tributària, dependent del Ministeri d'Hisenda a través de la Sotssecretària, competent per salvaguardar la neutralitat i la lliure competència del mercat de tabacs en tot el territori nacional a través de les seves funcions reguladores i de vigilància, vetllar pel compliment dels operadors del mercat de tota la normativa reguladora a través de les seves facultats de control, inspecció i sanció, així com administrar i supervisar la Xarxa d'Expenedories de Tabac i Timbre de l'Estat i actuar com a òrgan d'interlocució amb els operadors del mercat.

COMISSIONAT PER Al MERCAT DE TABACS

INFORMACIÓ BÀSICA

DESTACAT

 • NOVA CIRCULAR DE COMUNICACIÓ DE PREUS I ETIQUETATGE

  S'ha aprovat la Circular 1/2019, d'11 de novembre, del Comissionat per al Mercat de TabacsAbre nueva ventana, per la qual s'aprova el model específic per a la comunicació dels preus de venda al públic i dels etiquetatges, envasats i presentacions dels productes del tabac.

  El formulari previst en la Circular 1/2019 serà d'ús obligatori per a la comunicació de preus i etiquetatges de productes del tabac a partir del 15 de novembre de 2019. Pot descarregar un model editable des d'aquest enllaçAbre nueva ventana

 • RECORDATORI DE LES CONDICIONS PER Al TANCAMENT TEMPORAL DE LES EXPENEDORIES DE TABAC I TIMBRE 

  Es recorda que el tancament temporal inferior a 5 dies laborables de les expenedories de tabac i timbre únicament requereix ser comunicat al Comissionat per al Mercat de Tabacs amb una antelació mínima de dos dies amb caràcter general, d'acord amb el que es disposa en l'article 47 del Reial decret 1199/1999, de 9 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei 13/1998, de 4 de maig, d'Ordenació del Mercat de Tabacs i Normativa Tributària.

  Els tancaments de major durada podran ser autoritzats pel Comissionat amb causa suficientment justificada i sempre que el servei públic no es vegi afectat.
 • (NOU)TRAÇABILITAT I MESURES DE SEGURETAT DELS PRODUCTES DEL TABAC 
 • ADVERTIMENT SOBRE LA VENDA A MENORS

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (Abre nueva ventana)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública