Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Període mitjà de pagament a proveïdors

El principi de sostenibilitat financera definit a la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, inclou tant el control del deute públic financer com el control del deute comercial. RD 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el RD 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Nota de los Centros Directivos:

SGAD: Secretaría General de Administración Digital

IGSS: Intervención General de la Seguridad Social

Hacienda: Ministerio de Hacienda

SGFAL: Secretaría General de Financiación Autonómica y Local

 

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius