Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Procediments Administratius

Imposts

Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Procedimientos/Servicios 09.- Sistema de dades de la recaptació líquida dels tributs de les comunitats autònomes. Código SIA 993354 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios 10.- Sistema d’anàlisi de la recaptació líquida dels tributs de les comunitats autònomes. Código SIA 993355 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de declaració de prescripció del dret a la devolució. Código SIA 998062 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de Duanes i Impostos Especials. Código SIA 998033 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de Gestió Tributària. Código SIA 998045 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de queixes i suggeriments davant el Consell per a la Defensa del Contribuent. Código SIA 998119 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos de Recaptació. Código SIA 998029 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos d'homologació de software de digitalització certificat de factures Código SIA 998084 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos d'Inspecció. Código SIA 998058 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Ajornament i fraccionament de deutes Código SIA 992010 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Alienació de béns embargats o aportats com a garantia mitjançant subhasta Código SIA 998318 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Altres autoritzacions la competència de les quals correspon a les dependències regionals de Duanes i Impostos Especials Código SIA 998478 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Altres autoritzacions la competència de les quals correspon a les oficines gestores d'Impostos Especials Código SIA 998479 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Altres autoritzacions la competència de les quals correspon al Departament de Duanes i Impostos Especials Código SIA 998437 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Altres comprovacions censals. Código SIA 998093 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Altres models no vigents Código SIA 998322 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Altres procediments de Gestió Tributària Código SIA 214089 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Altres procediments de recaptació Código SIA 215183 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Aportació de la documentació sol·licitada en visita d'Inspecció Código SIA 2410115 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Assignació de NIF Código SIA 201465 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autorització a les entitats col·laboradores per efectuar devolucions de l'IVA en règim de viatgers Código SIA 998110 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autorització de destinatari registrat d'impostos especials Código SIA 998434 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autorització de dipòsit fiscal Código SIA 998483 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autorització de fàbriques d'impostos especials Código SIA 998433 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autorització de magatzems fiscals Código SIA 998435 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autorització d'expedidor registrat d'impostos especials Código SIA 998436 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autorització per a la determinació de la base imposable de l'IVA mitjançant el marge de benefici global en el règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció Código SIA 998107 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autorització per a la presentació conjunta de l'IVA corresponent a diversos subjectes passius Código SIA 998106 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autorització singular de fraccionament o quitament d'avals ICO Código SIA 2450368 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autorització Targetes pagament gasoil professional Código SIA 998482 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autoritzacions administratives per a determinades exempcions en importació de béns Código SIA 998109 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autoritzacions en matèria de facturació i llibres registre Código SIA 998104 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autoritzacions. Sol·licituds de plans de valoració de les despeses de direcció i generals d'administració imputables a un establiment permanent. Código SIA 997866 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autoritzacions. Acords de valoració prèvia de despeses corresponents a projectes de recerca científica i innovació tecnològica. Código SIA 997821 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autoritzacions. Acords de valoració prèvia entre persones o entitats vinculades Código SIA 997824 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autoritzacions. Acords previs de valoració de les retribucions en espècie del treball personal a l'efecte de la determinació de l'ingrés a compte de l'IRPF corresponent Código SIA 997825 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autoritzacions. Acords previs de valoració o de qualificació i valoració de rendes procedents de determinats actius intangibles. Código SIA 201842 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autoritzacions. Sol·licitud de plans de despeses corresponents a actuacions mediambientals. Código SIA 997861 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autoritzacions. Sol·licitud de plans especials d'amortització. Código SIA 997862 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autoritzacions. Sol·licitud de plans especials de reinversió. Código SIA 997867 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autoritzacions. Sol·licitud de plans especials d'inversions i despeses de les comunitats titulars de forests veïnals de mancomú. Código SIA 997863 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Autoritzacions. Sol·licituds de criteris d'imputació temporal diferents de la meritació. Código SIA 997865 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Beneficis fiscals de caràcter no pregat. Código SIA 200984 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Calendari del contribuent. Código SIA 992858 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Cens territorial de l'impost sobre Gasos Fluorats d'Efecte d'Hivernacle. Código SIA 201516 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Certificat genèric Código SIA 687677 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Autoliquidacions Código SIA 997961 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Condició de subjecte passiu d'IVA Código SIA 997965 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Contractistes i subcontractistes. Código SIA 992909 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Entitat sense fins lucratius. Código SIA 997935 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Estar al corrent de les obligacions tributàries. Código SIA 998010 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Exempció de l'impost sobre societats Código SIA 997964 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. IAE Código SIA 997959 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Import net de la xifra de negocis Código SIA 997934 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Impost sobre societats. Código SIA 997963 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. IRPF Código SIA 997967 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. IVA Código SIA 997966 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Operadors intracomunitaris Código SIA 997936 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Residència fiscal Código SIA 997962 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Resum del 190 Código SIA 997960 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Situació censal Código SIA 997937 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris: Exoneració de retenció als arrendadors d'immobles. Código SIA 998314 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats. Expedició de certificats de deute pendent. Código SIA 997817 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats. Expedició de certificats de successió d'activitat Código SIA 997969 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Certificats. Expedició de certificats d'ingressos realitzats - Autoliquidacions Código SIA 997932 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Cita prèvia. Código SIA 201477 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Col·laboració social i codis de bones pràctiques tributàries Código SIA 998295 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Compensacions. Compensació a instància. Código SIA 992011 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Compensacions. Compensació d'ofici. Código SIA 992013 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Comprovació censal - Gestió i control del Registre de Devolució Mensual Código SIA 997799 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Comprovació censal - Gestió i control del Registre d'Operadors Intracomunitaris. Código SIA 997802 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Comprovació censal - Grans empreses. Código SIA 998094 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Comprovació censal del règim especial del grup d'entitats en l'IVA. Código SIA 998102 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Comprovació censal. Baixes cautelars REDEME. Código SIA 201552 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Comprovació del cens de grups de societats. Código SIA 998229 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Comprovació del domicili fiscal. Código SIA 998035 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Comprovacions fiscals. Comprovació de valors. Código SIA 997813 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Comptabilitat d'existències Gasos Fluorats Efecte Hivernacle. Código SIA 201520 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Compte corrent tributari Código SIA 998112 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Comunicació perquè la conservació i/o expedició de factures es realitzi per un no establert a la Unió Europea. Código SIA 998108 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Comunicacions entre els intervinents i partícips en els mecanismes transfronterers de planificació fiscal Código SIA 2408732 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Confrontació de documents electrònics. Código SIA 998290 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Consulta de certificacions expedides. Código SIA 202447 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Consulta de l'aranzel integrat d'aplicació (TARIC) Código SIA 998293 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Consulta sobre empresaris en estimació objectiva, a l'efecte de practicar retenció. Código SIA 201561 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Control de la presentació de declaracions informatives. Código SIA 998115 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Control de presentació de declaracions i autoliquidacions Código SIA 998117 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Declaració de la informació ETR/DAC3 Código SIA 1994414 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Declaració de lesivitat d'actes anul·lables de Duanes i Impostos Especials. Código SIA 998017 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Declaració de lesivitat d'actes anul·lables de Gestió. Código SIA 998038 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Declaració de lesivitat d'actes anul·lables de Recaptació. Código SIA 992900 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Declaració de lesivitat d'actes anul·lables d'Inspecció. Código SIA 998051 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Declaració de mitjans de pagament. Código SIA 997831 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Declaració d'existències Gasos Fluorats Efecte Hivernacle. Código SIA 201518 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Declaracions informatives. Verificació de dades / Comprovació limitada. Código SIA 203597 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Denúncia de pagaments en efectiu Código SIA 200985 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Denúncia tributària Código SIA 998298 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Denúncies no tributàries Código SIA 2094293 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Devolució d'ingressos indeguts d'impostos medioambientals Código SIA 201498 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Devolució d'ingressos indeguts Código SIA 998013 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Devolució especial per l'impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica. Código SIA 201499 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Devolució ordinària d'impostos mediambientals Código SIA 201497 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Devolució prorrateig impost sobre activitats econòmiques. Código SIA 201354 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Devolucions a successors de persones físiques. Código SIA 201480 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Direcció General de Tributs Código SIA 998400 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Document electrònic de reemborsament de l'impost sobre el valor afegit a viatgers. (DER). Código SIA 214998 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Documents d'acompanyament: EMCS / SIANE / Models 503/551 Código SIA 997386 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Els meus documents pendents de signatura Código SIA 2311238 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Embargament de comptes bancaris Código SIA 998273 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Embargament de crèdits, efectes i drets realitzables a l'acte o a curt termini. Código SIA 998276 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Embargament de sous, salaris i pensions Código SIA 998274 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Embargament de valors. Código SIA 998275 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Emissió de cartes de pagament de la Direcció General del Cadastre. Código SIA 201239 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Entitats sense fins lucratius Llei 49/2002. Presentació de la memòria econòmica anual. Código SIA 200432 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Enviament de documents des d'Hisenda tributària de Navarra Código SIA 998308 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Etiquetes identificatives. Código SIA 998292 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Formalitats duaneres: Apoderament per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet Código SIA 998288 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Formulari d'acord extrajudicial de pagaments (notaris, registradors i cambres oficials). Código SIA 201456 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Formulari de declaració del concurs (administradors concursals). Código SIA 200333 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Frau de llei tributària Código SIA 998619 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada Código SIA 212887 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Gestió d'empleats públics. Código SIA 202301 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Gestió recaptatòria per compte d'altres ens. Código SIA 998319 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Homologació de software de digitalització certificat de factures. Código SIA 997811 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Homologació de vehicles d'exclusiva aplicació industrial, comercial, agrícola, clínica o científica Código SIA 998105 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IAE. Declaració d'alta, variació o baixa en l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i comunicació de l'import net de la xifra de negocis a l'efecte d'IAE (tramitació davant l'AEAT). Código SIA 996978 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorització. Desnaturalització en destinació d'alcohol importat Código SIA 182020 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorització. Desnaturalització en destinació de l'alcohol rebut en supòsits de circulació intracomunitària Código SIA 182010 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorització. Desnaturalitzant per a bioetanol en el supòsit d'aplicació del tipus impositiu als biocarburants Código SIA 997822 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorització. Desnaturalizants parcials específics per a l'alcohol Código SIA 181990 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorització. Destrucció i desnaturalització de labors del tabac Código SIA 182150 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorització. Devolució a fàbrica o DF de productes o destrucció per inadequació consum humà Código SIA 997694 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorització. Dispensa de notificació de marcatge amb mitjans automàtics Código SIA 997823 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorització. Dispensa d'expedició de document d'acompanyament en circulació de productes per canonades fixes Código SIA 997898 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorització. Incorporació traçadors i marcadors en recepcions de productes de l'àmbit comunitari no intern, per destinataris registrats, per a l'aplicació d'exempció Código SIA 182060 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorització. Introducció de biocarburant a Dipòsit fiscal logístic Código SIA 997820 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorització. Mescla d'hidrocarbur amb biocarburant (Oficina Gestora) Código SIA 997877 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorització. Mescla d'hidrocarbur amb biocarburant en diversos establiments (Centre Gestor) Código SIA 997819 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorització. Presentació de llibres comptables d'impostos especials Código SIA 997900 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorització. Prestació de garantia global Código SIA 997901 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorització. Reenviament a fàbrica o dipòsit fiscal de productes barrejats o contaminats Código SIA 182142 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Cens beneficiaris devolució gasoil professional. Código SIA 997692 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Declaració d'adquisició intracomunitària de barreges de biocarburant amb carburant convencional amb destinació a una fàbrica o dipòsit fiscal. Código SIA 998674 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Destil·ladors artesanals per a la devolució de l'impost especial sobre alcohol i begudes alcohòliques Código SIA 991942 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Destrucció Código SIA 997839 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolució de gasoil professional Código SIA 997915 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolució especial IVMDH Código SIA 998480 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolució especial per execució de sentència en matèria d'Impostos especials. Código SIA 997912 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolució ingressos indeguts per Impostos Especials Código SIA 997904 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolució per productes inadequats per a consum humà Código SIA 997687 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolucions. Circulació intracomunitària irregular Código SIA 997838 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolucions. Devolució de l'impost especial per devolució a fàbrica o dipòsit fiscal de productes barrejats o contaminats. Código SIA 182141 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolucions. Expedicions d'alcohol i begudes derivades, procedents de Canàries amb destinació a UE Código SIA 997690 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolucions. Introducció de begudes, per destil·ladors artesanals, en fàbriques de begudes derivades Código SIA 997691 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolucions. Per reciclat i destrucció labors del tabac Código SIA 991944 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Expedicions d'alcohol i begudes derivades, procedents de la Península amb destinació a Canàries Código SIA 997913 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Gasoil agrícola. Sol·licitud de devolució gasoil agrícola Código SIA 997840 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Gasoil professional. Presentació de relacions de subministraments Código SIA 997902 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Gasoil professional. Sol·licitud d'inscripció de beneficiaris/vehicles Código SIA 997841 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Inscripció en el cens de l'impost sobre el carbó Código SIA 997899 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Inscripció en el cens de l'impost sobre l'electricitat Código SIA 202366 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Inscripció en el cens d'II. EE Código SIA 997693 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Llibre comptabilitat d'existències Código SIA 997758 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Model 504/505. Recepció de productes subjectes a impostos especials procedents de la UE per a operadors no registrats, receptors en el sistema d'enviaments garantits i representants fiscals en el sistema de vendes a distància Código SIA 991938 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Model 523. Aplicació del benefici de devolució dels impostos especials sobre l'alcohol i begudes alcohòliques Código SIA 991941 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Model 571. Aplicació del benefici devolució dels impostos especials sobre hidrocarburs Código SIA 182100 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Procediment d'intervenció d'Impostos Especials Código SIA 997930 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Relació anual de quilòmetres efectuats Código SIA 997876 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Subministrament de productes exempts en el marc de relacions internacionals Código SIA 181820 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Subministrament de productes exempts. Forces armades de l'OTAN Código SIA 181830 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Subministrament exempt d'hidrocarburs en producció d'electricitat, transport per ferrocarril, construcció, modificació, proves i manteniment d'aeronaus i embarcacions i en la injecció en alts forns Código SIA 182080 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios II. EE. Utilització com a carburant de productes de l'article 46.2 LIE, o com a combustible dels hidrocarburs de l'article 42.3 Código SIA 997914 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IIEE. Devolució ingressos indeguts per IVMDH Código SIA 997903 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Importació Código SIA 997916 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Impost sobre determinats mitjans de transport. Verificació de dades / Comprovació limitada. Código SIA 997981 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Impost sobre successions i donacions (Ceuta i Melilla) Código SIA 997528 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Intercanvi d'informació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques Código SIA 998401 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IRNR. Devolució. Procediment de devolució. Código SIA 998028 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IRNR. Verificació de dades / Comprovació limitada. Código SIA 997980 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IRPF. Declaració de la minoració del rendiment net en les activitats en estimació objectiva per incendis, inundacions, enfonsaments o altres circumstàncies excepcionals Código SIA 998562 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IRPF. Devolució. Procediment de devolució. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Model 150. Per a contribuents que hagin optat per aquest règim abans de l'1 de gener de 2015). Código SIA 998616 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IRPF. Devolució. Procediment de devolució. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Model 151. Per a contribuents que hagin optat per aquest règim a partir de l'1 de gener de 2015) Código SIA 2844311 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IRPF. Reconeixement del dret a l'exempció de l'IRPF de determinats premis literaris, artístics o científics. Código SIA 992912 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IRPF. Regularització a falta de presentació. Código SIA 998186 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IRPF. Verificació de dades / Comprovació limitada. Código SIA 997920 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IRPF. Verificació de dades / Comprovació limitada. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Model 150. Per a contribuents que hagin optat per aquest règim abans de l'1 de gener de 2015). Código SIA 998615 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IRPF. Verificació de dades/comprovació limitada. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Model 151. Per a contribuents que hagin optat per aquest règim a partir de l'1 de gener de 2015).‏ Código SIA 1286261 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IS. Comprovació censal de l'índex d'entitats. Código SIA 998103 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IS. Devolució. Procediment de devolució Código SIA 997988 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IS. Devolució. Procediment de devolució. Grups Código SIA 997987 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IS. Inscripció en el Registre especial d'unions temporals d'empreses del Ministeri d'Hisenda Código SIA 997931 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IS. Verificació de dades / Comprovació limitada Código SIA 997972 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IS. Verificació de dades / Comprovació limitada. Grups. Código SIA 998043 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IVA. Comunicació de la modificació de la base imposable en supòsits de concurs en l'Impost sobre el Valor Afegit i per crèdit incobrable Código SIA 201495 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IVA. Devolució. Procediment de devolució. Código SIA 997989 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IVA. Devolució. Procediment de devolució. Grups d'entitats. Código SIA 997986 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IVA. Devolució. Procediment de devolució. No periòdiques. Código SIA 998052 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IVA. Devolució. Procediment de devolució.Autoliquidacions. Código SIA 997990 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IVA. Llibres registre d'IVA a través de la Seu electrònica de l'AEAT Código SIA 220294 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IVA. Reconeixement de l'exempció de l'IVA en entregues de béns a organismes reconeguts per a la seva exportació fora de la CE en el marc de les seves activitats humanitàries, caritatives o educatives. Código SIA 997829 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IVA. Reconeixement d'un percentatge provisional de prorrata i sol·licitud de canvi. Código SIA 998088 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IVA. Reconeixement d'un règim de deducció comú al conjunt de sectors diferenciats. Código SIA 998089 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IVA. Regularització a falta de presentació. Código SIA 998187 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IVA. Verificació de dades / Comprovació limitada - Autoliquidacions Código SIA 997971 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IVA. Verificació de dades / Comprovació limitada. Código SIA 997970 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IVA. Verificació de dades / Comprovació limitada. Grups d'entitats. Código SIA 997973 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios IVA. Verificació de dades / Comprovació limitada. No periòdiques. Código SIA 997976 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Liquidació de recàrrecs per presentació fora de termini de declaracions i autoliquidacions Código SIA 998111 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Liquidació d'interessos de demora de gestió tributària. Código SIA 203252 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Manifestos de càrrega Código SIA 997695 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 030. Cens d'obligats tributaris - Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals. Código SIA 996979 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 038. Declaració Informativa. Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en registres públics. Código SIA 997262 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 043. Taxa fiscal sobre el joc. Sales de bingo. Sol·licitud liquidació. Código SIA 997267 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 044. Taxa fiscal sobre el joc. Cases de joc. Código SIA 997258 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 045. Taxa fiscal sobre el joc. Màquines o aparells automàtics. Declaració-liquidació. Código SIA 997263 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 05. Reconeixement previ de determinats supòsits de no-subjecció, exempció o reducció en l'impost de matriculació. Código SIA 997259 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 06. Impost especial sobre determinats mitjans de transport. Exempcions i no-subjecció sense reconeixement previ. Código SIA 997260 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 100. Impost sobre la renda de les persones físiques. Declaració anual. Código SIA 992806 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 111. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda. Autoliquidació. Código SIA 992747 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 113. Comunicació de dades relatives als guanys patrimonials per canvi de residència quan es produeixi a un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària. Código SIA 203021 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 115. Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o el subarrendament d'immobles urbans. Código SIA 992749 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 117. Retencions i ingressos a compte en l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'impost sobre societats i l'impost sobre la renda de no residents. Rendes procedents de la transmissió o el reemborsament d'accions o participacions en institucions d'Inversió Col·lectiva y de las transmisiones de derechos de suscripción. Código SIA 992750 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 121. Impost sobre la renda de les persones físiques. Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec: Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració Código SIA 215994 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 122. Impost sobre la renda de les persones físiques. Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial. Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració Código SIA 215995 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 123. Retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents (establiments permanents). Determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes. Código SIA 992774 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 124. Retencions i ingressos a compte. Rendes i rendiments del capital mobiliari derivats de la transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol tipus d'actiu representatius de la captació i utilització de capitals aliens. Código SIA 992775 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 126. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del capital mobiliari obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres. Código SIA 992777 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 128. Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurances de vida o invalidesa. Código SIA 992778 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en estimació directa. Pagament fraccionat. Código SIA 992780 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Pagament fraccionat. Código SIA 992781 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 136. Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre la renda de no residents. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació. Código SIA 201222 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 140. IRPF. Deducció per maternitat. Sol·licitud de l'abonament anticipat i comunicació de variacions. Código SIA 992797 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 143. IRPF. Abonament anticipat de la deducció per família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per persones amb discapacitat a càrrec. Código SIA 202302 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 145. IRPF. Retencions sobre rendiments del treball. Comunicació de dades al pagador. Código SIA 997364 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 146. IRPF. Pensionistes amb dos o més pagadors. Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions. Código SIA 997362 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 147. IRPF. Comunicació del desplaçament a territori espanyol efectuat per treballadors per compte d'altri. Código SIA 997370 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 149. IRPF. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. Comunicació de l'opció, renúncia o exclusió. Código SIA 997369 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 150. IRPF. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Per a contribuents que hagin optat per aquest règim abans de l'1 de gener de 2015.) Código SIA 997322 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 151. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. Código SIA 203506 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 156. Declaració Informativa. Cotitzacions d'afiliats i mutualitats a l'efecte de la deducció per maternitat. Resum anual. Código SIA 997318 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 159. Declaració Informativa. Declaració anual de consum d'energia elèctrica. Código SIA 998719 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 165. Declaració Informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d'entitats de creació nova o recent. Código SIA 201493 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 170. Declaració Informativa. Declaració anual de les operacions realitzades pels empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit. Código SIA 998744 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 171. Declaració Informativa. Declaració anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document. Código SIA 998745 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 179. Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques Código SIA 1994415 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 180. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendiments procedents de l'arrendament d'immobles urbans. Resum anual. Código SIA 992798 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 181. Declaració Informativa. Préstecs i crèdits, i operacions financeres relacionades amb béns immobles. Código SIA 992799 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 182. Declaració Informativa. Donatius, donacions i aportacions rebudes. Código SIA 997319 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 184. Declaració Informativa. Entitats en règim d'atribució de rendes. Declaració anual. Código SIA 997371 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 185. Declaració Informativa. Declaració informativa mensual dels òrgans i les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats. Código SIA 997375 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 186. Declaració Informativa. Subministrament d'informació relativa a naixements i defuncions. Código SIA 997374 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 187. Declaració Informativa. Accions i participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva i resum anual de retencions i ingressos a compte del IRPF, IS i IRNR en relació amb les rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de les transmissions o reemborsaments d'aquestes accions, participacions i drets de subscripció. Código SIA 997270 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 188. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments de capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa. Resum anual. Código SIA 997271 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 189. Declaració Informativa. Valors, assegurances i rendes. Declaració anual. Código SIA 997269 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 190. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de rendes. Resum anual. Código SIA 992800 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 192. Declaració Informativa. Operacions amb lletres del tresor. Declaració anual. Código SIA 997599 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 193. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte del IRPF sobre determinats rendiments del capital mobiliari. Retencions i ingressos a compte del IS i IRNR (establiments permanents) sobre determinades rendes. Resum anual. Código SIA 992804 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 194. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte del IRPF, IS i IRNR (establiments permanents) sobre rendiments del capital mobiliari i rendes derivades de la transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens. Resum anual. Código SIA 997598 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 195. Declaració Informativa. Declaració trimestral de comptes o operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit en el termini establert. Código SIA 997600 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 196. Declaració Informativa. Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtingudes per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres. Código SIA 997459 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 198. Declaració Informativa. Declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris. Código SIA 992805 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 199. Declaració Informativa. Declaració anual d'identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit. Código SIA 997662 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 200. IS. Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents. Documents d'ingrés o devolució. (Model 200 i 206) Código SIA 997800 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 202. IS. Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol). Pagament fraccionat. Código SIA 997620 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 210. IRNR. Impost sobre la Renda de No Residents sense establiment permanent. Código SIA 997601 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 211. IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Retenció en l'adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent. Código SIA 997602 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 213. IRNR. Gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents. Código SIA 997604 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 216. IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte (declaració - document d'ingrés). Código SIA 997663 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 217. Gravamen especial SOCIMI Código SIA 212905 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 220. IS. Règim consolidació fiscal. Document d'ingrés o devolució. Código SIA 997801 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 221. Prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració Tributària. Código SIA 223903 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 222. IS. Règim consolidació fiscal. Pagament fraccionat. Código SIA 997622 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 226. Sol·licitud d'aplicació del règim opcional per a contribuents persones físiques residents a altres estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària. Código SIA 203023 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 228. Sol·licitud de devolució per exempció per reinversió en habitatge habitual per a contribuents de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària. Código SIA 203022 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 230. Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre la renda de no residents: Retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Impost sobre societats: Retencions i ingressos a compte sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació Código SIA 201111 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 231. Declaració informativa. Declaració d'informació país per país (CBC/DAC4) Código SIA 213060 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 232. Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals Código SIA 687678 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 234. Declaració informativa de mecanismes transfronterers Código SIA 2408412 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 235. Declaració d'informació d'actualització de mecanismes transfronterers comercialitzables Código SIA 2408413 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 236 Declaració d'informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers Código SIA 2509738 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 247. IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Comunicació del desplaçament a l'estranger efectuat per treballadors per compte d'altri. Código SIA 997664 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 270. Resum anual de retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Código SIA 201494 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 280. Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini. Código SIA 203235 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 282. Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc de la REF de les Canàries i altres ajudes d'Estat, derivades de l'aplicació del dret de la Unió Europea. Código SIA 203505 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 289. Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua. Código SIA 213061 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 290. Declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americans (FATCA). Código SIA 202195 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 291. Declaració Informativa. Impost sobre la renda de no residents. Comptes de no residents sense establiment. Código SIA 997606 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 294. Declaració Informativa. Relació individualitzada dels clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, i d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions. Código SIA 997623 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 295. Declaració Informativa. Relació anual individualitzada dels clients amb la posició inversora en les institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles. Código SIA 997624 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 296. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de no residents (sense establiment permanent). Resum anual. Código SIA 997625 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 303. IVA. Autoliquidació. Código SIA 997618 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 308. IVA. Règim especial del recàrrec equivalència, article 30 bis del Reglament de l'IVA i subjectes passius ocasionals. Sol·licitud de devolució. Código SIA 992820 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 309. IVA. Declaració-liquidació no periòdica. Código SIA 992821 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 318. Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de serveis. Código SIA 2250825 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 322. IVA. Grups d'entitats. Model individual. Autoliquidació mensual. Código SIA 997619 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 341. IVA. Reintegrament de compensacions en el règim especial d'IVA d'agricultura, ramaderia i pesca Código SIA 992830 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 345. Declaració Informativa. Plans, fons de pensions i sistemes alternatius. Mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència. Declaració anual partícips i aportacions. Código SIA 997460 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 346. Declaració Informativa. Subvencions i indemnitzacions satisfetes per entitats públiques/privades a agricultors o ramaders. Código SIA 997538 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 347. Declaració Informativa. Declaració anual d'operacions amb terceres persones. Código SIA 997539 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 349. Declaració Informativa. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. Código SIA 992831 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 353. IVA. Grup d'entitats. Model agregat. Autoliquidació mensual. Código SIA 997502 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 360-Model 361. IVA. Gestió de devolucions d'IVA a empresaris o professionals no establerts en el territori en el qual suporten l'impost. Código SIA 992833 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 362. IVA. Sol·licitud de reemborsament en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts per Espanya. (Article 10, apartat 3, del Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre). Código SIA 998012 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 363. IVA. Sol·licitud de reconeixement previ de l'exempció en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts per Espanya. (Article 10, apartat 1, del Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre). Código SIA 997519 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 364. Impost sobre el valor afegit. Sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als quarters generals internacionals d'aquesta organització i als estats part en aquest tractat (art. 5 del Reial decret 160/2008, de 8 de febrer) Código SIA 214039 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 365. Impost sobre el valor afegit. Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als quarters generals internacionals d'aquesta organització i als estats part en aquest tractat (art. 5 del Reial decret 160/2008, de 8 de febrer) Código SIA 214040 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 368. Declaració d'IVA dels règims especials de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics. Código SIA 202440 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 369. Declaracions d'IVA del règim One Stop Shop (OSS) Código SIA 2844303 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 380. IVA. Operacions assimilades a les importacions Código SIA 992854 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 390. IVA. Declaració resum anual. Código SIA 992855 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 410. Pagament a compte de l'impost sobre els dipòsits de les entitats de crèdit. Código SIA 202094 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 411. Impost sobre els Depòsits en les Entitats de Crèdit Código SIA 202562 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 430. Primes d'assegurances. Declaració-liquidació. Código SIA 997721 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 480. Primes d'assegurances. Declaració resum anual. Código SIA 997718 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 490. Impost sobre determinats serveis digitals. Autoliquidació Código SIA 2402101 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 506. II. EE. Sol·licitud de devolució per introducció en dipòsit fiscal Código SIA 181870 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 507. II. EE. Sol·licitud de devolució en el sistema d'enviaments garantits Código SIA 184570 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 508. II. EE. Sol·licitud de devolució pel sistema de vendes a distància Código SIA 181880 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 510. II. EE. Declaració d'operacions de recepció de la resta de la UE Código SIA 997321 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 511. II. EE. Notes d'entrega Código SIA 997324 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 512. II. EE. Destinataris de productes de tarifa segona Código SIA 997323 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 521. II. EE. Relació trimestral de primeres matèries lliurades. Código SIA 998838 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 522. II. EE. Informe trimestral de productes a què es refereix l'article 108 ter del Reglament dels impostos especials. Código SIA 998673 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 524. II. EE. Sol·licitud de devolució sobre l'alcohol i les begudes alcohòliques Código SIA 991940 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 540. II. EE. Avituallaments exempts aeronaus. Vendes en ruta Código SIA 997924 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 541. II. EE. Avituallaments exempts a embarcacions. Vendes en ruta Código SIA 997926 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 542. II. EE. Avituallaments exempts. Aeronaus Código SIA 997925 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 543. II. EE. Avituallaments exempts. Embarcacions i operacions de dragatge Código SIA 997927 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 544. II. EE. Pagaments efectuats mitjançant xec o targetes de gasoil bonificat Código SIA 997500 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 545. II. EE. Subministraments de carburants per a relacions internacionals amb devolució de l'impost sobre hidrocarburs Código SIA 991937 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 546. II. EE. Avituallament de gasoil a embarcacions amb dret a la devolució de l'impost sobre hidrocarburs Código SIA 182120 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 547. II. EE. Relació d'abonaments realitzats a detallistes de gasoil bonificat Código SIA 997501 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 548. Declaració informativa de quotes repercutides. Código SIA 201358 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 553. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits de vi i begudes fermentades Código SIA 997361 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 554. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals d'alcohol Código SIA 997363 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 555. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de productes intermedis Código SIA 997366 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 556. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques de productes intermedis (Art. 32 Llei 38/1992) Código SIA 997367 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 557. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de begudes derivades Código SIA 997372 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 558. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de cervesa Código SIA 997373 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 559. II. EE. Impostos sobre alcohol i begudes derivades. Règims de destil·lació artesanal i de colliter. Código SIA 997907 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 560. II. EE. Impost sobre l'electricitat Código SIA 997376 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 561. II. EE. Impost sobre la cervesa Código SIA 997377 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 562. II. EE. Impost sobre productes intermedis Código SIA 997378 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 563. II. EE. Impost sobre alcohol i begudes derivades Código SIA 997379 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 566. II. EE. Impost sobre labors del tabac Código SIA 997382 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 568. Impost sobre determinats mitjans de transport. Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport fora del territori. Código SIA 997526 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 570. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals d'hidrocarburs Código SIA 997384 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 572. II. EE. Sol·licitud de devolució de l'impost sobre hidrocarburs Código SIA 182110 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 576. Impost especial sobre determinats mitjans de transport. Autoliquidació. Código SIA 997020 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 580. II. EE. Declaració d'operacions en fàbriques i dipòsits fiscals de labors del tabac Código SIA 997385 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 581. Declaració-Liquidació. Impostos sobre hidrocarburs Código SIA 997381 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 583/588. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Autoliquidació i pagaments fraccionats. Código SIA 201287 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 584. Declaració Liquidació. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia nucleoelèctrica. Código SIA 201235 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 585. Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Autoliquidació i pagaments fraccionats. Código SIA 201236 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 586. Declaració informativa. Gasos fluorats. Código SIA 201517 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 587. Declaració-liquidació gasos fluorats efecte hivernacle. Código SIA 201519 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 590. II. EE. Sol·licitud de devolució per exportació o expedició Código SIA 181860 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 591. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Declaració anual d'operacions amb contribuents. Código SIA 202095 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 595. II. EE. Impost sobre el carbó Código SIA 997928 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 596. II. EE. Declaració anual d'operacions realitzades. Impost sobre el carbó Código SIA 997905 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 604. Impost sobre les transaccions financeres. Autoliquidació Código SIA 2366961 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 611. Declaració Informativa. Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava els documents negociats per entitats col·laboradores. Declaració resum anual. Código SIA 997719 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 616. Declaració Informativa. Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que comportin acció canviària o siguin endossables a l'ordre. Declaració resum anual. Código SIA 997720 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 650. Impost sobre successions i donacions. Autoliquidació adquisició "mortis causa". Código SIA 202532 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 651. Impost sobre successions i donacions. Autoliquidació adquisició "entre vius". Código SIA 202647 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 655. Impost sobre successions i donacions. Consolidació de domini per extinció d'usdefruit. Código SIA 202527 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 681. Taxa per la prestació de serveis de gestió de residus radioactius a què es refereix l'apartat 3 de la disposició addicional sisena de la Llei 54/1997. Código SIA 998419 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 682. Taxa per la prestació de serveis de gestió de residus radioactius a què es refereix l'apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei 54/1997. Código SIA 998420 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 683. Taxa per la prestació de serveis de gestió de residus radioactius derivats de la fabricació d'elements combustibles, inclòs el desmantellament de les instal·lacions de fabricació. Código SIA 998421 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 684. Taxa per la prestació de serveis de gestió de residus radioactius generats en altres instal·lacions. Código SIA 998422 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 685. Taxa sobre apostes i combinacions aleatòries, autoliquidació. Código SIA 998423 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 695. Sol·licitud de devolució taxa judicial. Código SIA 201319 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 696. Taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil i contenciós administratiu i social. (Taxa judicial). Código SIA 997530 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 714. Impost sobre el patrimoni. Declaració i document d'ingrés. Código SIA 997540 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 720. Declaració Informativa. Declaració sobre béns i drets situats a l'estranger. Código SIA 201110 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 763. Autoliquidació de l'impost sobre activitats de joc en els supòsits d'activitats anuals o plurianuals. Código SIA 200231 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 770. Autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària prevista en l'article 252 de la Llei general tributària Código SIA 2312271 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 771. Autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la Seu Electrònica de l'AEAT per a la regularització voluntària prevista en l'article 252 de la Llei general tributària Código SIA 2299224 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 933. Informació de les comunitats autònomes sobre guarderies i centres d'educació infantil autoritzats Código SIA 2844305 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 980. Informació dels interessos de demora pagats als contribuents per les comunitats autònomes Código SIA 2346775 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 981. Subministrament d'informació sobre la prestació de maternitat/paternitat Código SIA 2072687 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 990. Informació mensual per part de les CA sobre famílies nombroses o amb persones amb discapacitat a càrrec Código SIA 202194 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 991. Declaració informativa de fiances derivades de l'arrendament d'immobles Código SIA 2824513 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 992. Tributs cedits sobre el joc de les comunitats autònomes Código SIA 2844306 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 993. Control de deduccions autonòmiques. Código SIA 201009 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 995. Cessió d'informació urbanística per entitats locals. Código SIA 998486 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 996. Embargament de devolucions gestionades per l'AEAT. Código SIA 998320 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Model 997. Embargament de pagaments pressupostaris d'altres administracions públiques. Código SIA 998399 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Models 036 i 037. Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada. Código SIA 996998 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Models 515 i 517. II.EE. Petició de marques fiscals a l'oficina gestora d'impostos especials. Código SIA 997326 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Models 518/519/520. II. EE. Declaracions de treball Código SIA 997906 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Models 600/610/615/620/630. Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats - Autoliquidació de l'impost (tramitació davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària: Ceuta i Melilla i altres supòsits). Código SIA 997018 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Models no vigents de l'impost sobre el valor afegit Código SIA 998321 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios NIF: Assignació de número d'identificació fiscal a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica. Código SIA 996922 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Notificacions Código SIA 998289 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Estar al corrent de les obligacions tributàries. Código SIA 998762 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Impost sobre Activitats Econòmiques. Código SIA 200307 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Código SIA 200236 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Oficines Registre Cl@ve altres organismes. Código SIA 202051 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Opció pel règim de fusions, escissions, aportacions no dineràries i bescanvi de valors. Código SIA 200983 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Pagament de deutes amb béns del Patrimoni Històric Espanyol. Código SIA 991999 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Pagaments d'impostos. Código SIA 998277 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Presentació de l'inventari d'existències per inici o cessament d'activitat subjecta a règims especials de l'impost sobre el valor afegit (IVA). Código SIA 203087 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment de comprovació especial d'IRPF Código SIA 201290 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment de comprovació limitada especial de l'impost sobre la renda de no residents. Código SIA 201297 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment de comprovació limitada per oficines gestores d'impostos especials Código SIA 998100 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment de comprovació limitada, actuacions d'Inspecció de Duanes i Impostos Especials Código SIA 998101 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment de comprovacions de caràcter formal ROI/REDEME Código SIA 2249762 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment de concessió de beneficis tributaris per a autopistes de peatge Código SIA 991712 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment de constrenyiment. Código SIA 991998 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment de declaració de responsabilitat solidària Código SIA 992007 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment de declaració de responsabilitat subsidiària Código SIA 992009 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment de recaptació davant els successors. Código SIA 992006 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment de recuperació d'ajuts d'Estat en supòsits de regularització dels elements de l'obligació tributària afectats per la decisió de recuperació Código SIA 215158 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment de verificació de dades per oficines gestores d'impostos especials Código SIA 998099 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment de verificació especial de l'Impost sobre la Renda de No Residents. Código SIA 201720 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment d'extinció de deutes d'entitats de dret públic mitjançant deduccions sobre transferències. Código SIA 998272 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment genèric de revisió. Código SIA 998315 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment inspector de comprovació i investigació (contribuents en règim d'estimació objectiva) Código SIA 998120 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment inspector de comprovació i investigació de Duanes i Impostos Especials Código SIA 998098 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment inspector de comprovació i investigació. Código SIA 997815 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment inspector de l'Oficina Nacional de Gestió Tributària (ONGT) Código SIA 2844309 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment per a la pràctica de liquidacions en l'àmbit duaner (article 134 del RGAT). Código SIA 997929 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment per a la presentació de consultes tributàries a l'empara dels articles 88 i 89 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Código SIA 991962 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment per al reconeixement de beneficis fiscals de caràcter pregat. Código SIA 200232 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment per reduir signes, índexs o mòduls d'estimació objectiva per incendis, inundacions, enfonsaments, avaries greus de l'equip industrial o per incapacitat temporal del titular. Código SIA 998087 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment sancionador abreujat de Gestió Tributària. Código SIA 992905 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment sancionador art. 7 Llei 7/2012 gestionat per Inspecció Código SIA 201005 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment sancionador de Duanes i Impostos Especials Código SIA 997836 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment sancionador de Recaptació. Código SIA 997859 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment sancionador d'Inspecció. Código SIA 997858 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procediment sancionador general de Gestió Tributària. Código SIA 997837 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Procedimiento amistoso competencia de la AEAT. Código SIA 203507 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Publicitat de situacions d'incompliment rellevant de les obligacions tributàries. Código SIA 202860 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Recaptació. Canvi d'adscripció Código SIA 997921 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Recaptació. Mesures cautelars. Código SIA 997869 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Recaptació. Procediment de reemborsament del cost de les garanties. Código SIA 997816 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Reclamació economico-administrativa contra actes de Duanes i Impostos Especials Código SIA 998121 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Reclamació economicoadministrativa contra actes de Gestió Tributària Código SIA 998123 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Reclamació economico-administrativa contra actes de Recaptació Código SIA 998124 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Reclamació economico-administrativa contra actes d'Inspecció Código SIA 998122 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Reclamació economicoadministrativa contra declaració de prescripció del dret a la devolució Código SIA 998125 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Reclamacions de terceria de domini. Código SIA 991997 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Reclamacions de terceria de millor dret. Código SIA 997826 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Reclamacions prèvies a la via judicial, civil. Código SIA 997827 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Reconeixement de la condició d'entitat o establiment de caràcter social. Código SIA 998011 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Reconeixement del dret al tipus reduït d'IVA del 4% en les operacions relatives a vehicles destinats al transport de persones amb discapacitat en cadires de rodes o amb mobilitat reduïda Código SIA 997798 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Reconeixement exempció IVA en el marc de relacions diplomàtiques, consulars, organismes internacionals o OTAN (no Espanya), per adquisicions fora del territori d'aplicació de l'impost. Código SIA 998299 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Rectificació censal Código SIA 200986 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Rectificació d'autoliquidacions de Duanes i Impostos Especials. Código SIA 997860 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Rectificació d'autoliquidacions de Gestió Tributària. Código SIA 992911 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Rectificació de declaracions de Duanes i Impostos Especials. Código SIA 998297 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Rectificació de declaracions de Gestió Tributària. Código SIA 998296 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Rectificació d'errors d'actes de Duanes i Impostos Especials Código SIA 998042 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Rectificació d'errors d'actes de Gestió Tributària. Código SIA 998037 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Rectificació d'errors d'actes de Recaptació. Código SIA 998061 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Rectificació d'errors d'actes d'Inspecció Código SIA 998049 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Rectificació d'errors de la declaració de prescripció del dret a la devolució. Código SIA 998039 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Recurs de reposició contra actes de Duanes i Impostos Especials Código SIA 998014 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Recurs de reposició contra actes de Gestió Tributària. Código SIA 998015 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Recurs de reposició contra actes de Recaptació. Código SIA 998030 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Recurs de reposició contra actes d'Inspecció. Código SIA 998016 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Recurs de reposició contra declaració de prescripció del dret a la devolució. Código SIA 998031 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Règim d’entitats navilieres en funció del tonatge Código SIA 991708 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Registre censal dels règims especials aplicables a les prestacions de serveis, vendes a distància de béns i determinats lliuraments interiors. Formulari 035 Código SIA 2843094 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Registre de les successions i representacions legals de menors i incapacitats Código SIA 2249758 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Registre i obtenció de Cl@ve PIN Código SIA 201492 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Regularització per falta de presentació de l'impost sobre la Renda de No Residents Código SIA 201721 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Rehabilitació del NIF Código SIA 998091 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Requeriment d'informació de Duanes i Impostos Especials Código SIA 997919 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Requeriment d'informació de Gestió Tributària Código SIA 998090 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Requeriment d'informació de Recaptació Código SIA 997868 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Requeriment d'informació d'Inspecció Código SIA 997818 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Resposta a sol·licituds d'informació de les dependències d'Informàtica Código SIA 201496 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Resposta a sol·licituds d'informació tributària. Código SIA 992862 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Revisió d'actes nuls de ple dret de Duanes i Impostos Especials Código SIA 992899 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Revisió d'actes nuls de ple dret de Gestió Tributària Código SIA 998046 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Revisió d'actes nuls de ple dret de Recaptació Código SIA 998059 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Revisió d'actes nuls de ple dret d'Inspecció Código SIA 998050 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Revisió d'actes nuls de ple dret sobre la declaració de prescripció del dret a la devolució. Código SIA 998040 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Revocació d'actes de Duanes i Impostos Especials Código SIA 992901 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Revocació d'actes de Gestió Tributària Código SIA 998047 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Revocació d'actes de Recaptació Código SIA 998060 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Revocació d'actes d'Inspecció Código SIA 998041 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Revocació de la declaració de prescripció del dret a la devolució Código SIA 998032 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Revocació del NIF Código SIA 998092 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios SILICIE- Comptabilitat d'establiments d'impostos especials Código SIA 2249760 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Simuladors Código SIA 998291 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Sol·licitud d'actuacions prèvies a l'aixecament. Código SIA 203236 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Sol·licitud de remesa de les hisendes forals a l'AEAT Código SIA 2844310 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Sol·licitud d'exclusió del sistema de notificacions electròniques obligatòries. Código SIA 998698 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Sol·licitud d'un sistema de facturació electrònica. Código SIA 997864 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Subministrament d'informació a Administracions Públiques per a finalitats no tributàries. Código SIA 998306 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Subministrament d'informació a Administracions Públiques per a finalitats tributàries. Código SIA 998307 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Subscripció a avisos informatius de l'AEAT i gestió de dispositius mòbils Código SIA 214097 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Suspensió del procediment de recaptació. Código SIA 998271 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Taxa de superfície d'hidrocarburs. Código SIA 201187 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Taxació pericial contradictòria de Duanes i Impostos Especials Código SIA 998138 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Taxació pericial contradictòria de Gestió Tributària Código SIA 998139 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Taxació pericial contradictòria d'Inspecció Código SIA 998144 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Taxes de superfície de mines. Código SIA 201188 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Verificació de dades / Comprovació limitada - Altres Código SIA 997982 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Verificació de dades / Comprovació limitada - Pagaments a compte Código SIA 998034 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Verificació de dades / Comprovació limitada - Pagaments fraccionats imp. societats Código SIA 997975 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Verificació de dades / Comprovació limitada - Pagaments fraccionats IRPF- estimació objectiva Código SIA 997974 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Verificació de dades / Comprovació limitada - Retencions i ingressos a compte Código SIA 997979 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Verificació de dades / Comprovació limitada - Retencions IRPF (Model 111). Código SIA 997978 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Verificació de dades / Comprovació limitada - Retencions IRPF (Model 190). Código SIA 997977 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Verificació de dades / Comprovació limitada de discrepàncies absolutes en el model 180. Código SIA 201060 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Verificació de dades / Comprovació limitada de discrepàncies absolutes en el model 190. Código SIA 201061 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Verificació de dades / Comprovació limitada. Retencions i ingressos a compte IRNR. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Código SIA 999098 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Verificació de dades/comprovació limitada taxa judicial. Código SIA 201559 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios Verificació d'obligacions tributàries Código SIA 2264439 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimientos/Servicios VIES Código SIA 998305 Tramitación Telemática Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)

Nova cerca

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d'informacio económicofinanceraLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública