Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestraEste Virus Lo Paramos Unidos

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Procediments Administratius

Subvencions i ajuts

Resultado de la búsqueda
Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Actuacions de Control i Inspecció 1998424 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Actuacions en l'àmbit d'aplicació de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, d'incentius regionals per a la correcció dels desequilibris econòmics interterritorials, i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 899/2007, de 6 de juliol. 204779 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Control financer de subvencions i ajudes nacionals 999118 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Subvenciones: nominativas. 687721 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Entidades Locales. Subvenciones: servicios de transporte colectivo urbano. 991523 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modificació d'ofici igual o superior al 10% del percentatge de l'ajuda concedida a l'empara de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, d'incentius regionals per a la correcció dels desequilibris econòmics interterritorials 204776 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Modificació d'ofici inferior al 10% del percentatge de l'ajuda concedida a l'empara de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, d'incentius regionals per a la correcció dels desequilibris econòmics interterritorials. 204775 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment d'incompliment. Incentius Regionals. 993318 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procediment sancionador. 206162 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Servei electrònic per a l’enviament d’informació sobre subvencions públiques a la base de dades estatal sobre subvencions. 992024 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sollicitud de beques per a la preparació de les proves selectives d'accés a cossos especials i especialitats adscrites al Ministeri d'Hisenda (MINHAC) i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), per promoció interna 772732 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)

Nova cerca

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública