Ministerio de Hacienda y Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Classificació d’empreses

Tipus de procediment/servei
Contractació pública
Matèria
Contractació i responsabilitat patrimonial
Codi SIA
991580
Descripció

Determinar las actividades en que se reconoce solvencia para acceder a la adjudicación de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 €. En los contratos de servicios no resulta exigible pero actúa como un instrumento de simplificación administrativa.

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General del Patrimoni de l’Estat (E00126605)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Administració
Requisitos del solicitante
Personalidad jurídica y capacidad de obrar.
Documentació
 • Sol·licitud (formularis tipus)
 • Característiques jurídiques
 • Comptes anuals (darrers comptes anuals)
 • Mitjans personals
 • Mitjans materials
 • Experiència (amb certificats acreditatius)
 • Declaracions tributàries d'operacions amb tercers i IVA
 • Informes de vida laboral (últim període - TGSS)
 • Certificat de nombre anual mitjà de treballadors (TGSS)
 • Habilitacions o autoritzacions empresarials o professionals (per a les activitats subjectes a aquests requisits)
Termini de resolució

6 Mes/mesos

Más información sobre plazos
De oficio se revisan las clasificaciones otorgadas.
Efecte silenci interessat
Positiu
Òrgans de resolució
 • Comissió de Classificació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Fi via
No
Recursos
 • De Alzada ante el Ministro de Hacienda y Función Pública. Plazo de un mes desde la notificacion de la resolución.
Normativa Bàsica
Normativa que regula la tramitació electrònica
Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre
Lloc presentació
 • Delegación del Ministerio de cualquier provincia.
 • Subdirección General de Clasificación de Contratistas (C./ José Abascal nº4, 1ª Madrid) de 9 a 13h
Fases del procediment
 • Emplenar els formularis, adjuntar-hi la documentació acreditativa i enviar-ho al registre corresponent.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Requisitos identificación personas físicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Requisitos identificación personas jurídicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Sistema/es d'identificació
 • Usuari i contrasenya
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Practica notificaciones
 • Postal
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública