Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Actuacions en l'àmbit d'aplicació de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, d'incentius regionals per a la correcció dels desequilibris econòmics interterritorials, i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 899/2007, de 6 de juliol.

Tipus de procediment/servei
Ajuts, beques i subvencions
Matèria
Subvencions i ajuts
Codi SIA
204779
Descripció

Tramitació de les actuacions necessàries en matèria d'incentius regionals que no sigui possible realitzar en el marc dels procediments administratius específics en aquesta matèria que estan donats d'alta en el Sistema d'Informació Administrativa.

Òrgan responsable de la tramitació
Direcció General de Fons Europeus

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (Abre nueva ventana)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública