Dades obertes

Banner datos abiertos

La reutilització de la informació en el Ministeri d'Hisenda

Dades obertes posa a la vostra disposició recursos d'informació pública generats per unitats del Ministeri, per a la seva reutilització.

La iniciativa Dades obertes en el Ministeri es regeix pel Pla de mesures d'impuls de la reutilització de la informació del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 2012 - 2014Abre nueva ventana, aplicable a totes les unitats del Departament. Per la seva banda els organismes públics dependents del Ministeri estan facultats per desenvolupar els seus propis plans de reutilització, així com per generar i explotar els seus respectius espais web.

Dades obertes té com a marc legal:

Condicions de reutilització

El Ministeri opta per la modalitat bàsica de posada a disposició de les dades sense subjecció a condicions específiques (article 8.1 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre).

Per a l'ús de conjunts de dades reutilitzables són aplicables les condicions generals següents:

  • No s'ha d'alterar el contingut de la informació.
  • No s'ha de desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • S'ha de citar la font de les dades i documents reutilitzats.
  • Cal esmentar la data de l'última actualització de les dades, sempre que d'antuvi estigui disponible a la font original.
  • En cap moment es pot indicar, insinuar o suggerir que el Ministeri d'Hisenda i F, o qualsevol dels organismes que l'integren, participen, patrocinen o donen suport a la reutilització que es faci de les dades.
  • Les metadades sobre la data d'actualització del conjunt de dades, i les condicions de reutilització aplicables, si s'escau, s'han de conservar sense alterar.

Excepcionalment i motivada, a la reutilització de determinats documents i conjunts de dades es podrà optar per aplicar les modalitats previstes a l'art. 4.2, paràgrafs b) i c), de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, que són:

  • Reutilització de documents posats a disposició del públic, subjectes a condicions establertes en llicències tipus.
  • Reutilització de documents, prèvia sol·licitud, d'acord amb el procediment previst a  l'article 10. En aquest supòsit, es poden incorporar les condicions establertes en una llicència.

Les condicions de reutilització poden consultar-se en els avisos legals de «Dades.gob.esAbre nueva ventana», del portal, i dels demés espais web de reutilització oferts pel Ministeri.

Catàleg de dades obertes

Mitjançant el catàleg de dades obertes, accediu als recursos que el ministeri posa a la vostra disposició per reutilitzar-los. També podeu fer-ho a través del catàleg d'informació pública «Dades.gob.es»Abre nueva ventana.

PARTICIPEU AMB NOSALTRES / COL·LABOREU AMB NOSALTRES

Si heu consultat el catàleg de dades obertes i no trobeu el que cerqueu, podeu:

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central d´informacioPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública