Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Dades obertes

Banner datos abiertos

Nova eina OpenPLACSPS’obre en una finestra nova per facilitar el tractament de les dades obertes de les licitacions públiques

La reutilització de la informació en el Ministeri.

Dades obertes posa a la vostra disposició recursos d'informació pública generats per unitats del Ministeri, per a la seva reutilització.

La iniciativa Dades obertes en el Ministeri es regeix pel Pla de mesures d'impuls de la reutilització de la informació del Ministeri d'HisendaAbre nueva ventana (PDF, aprox. 1 MB), aplicable a totes les unitats del Departament. Aquest Pla es prorroga automàticament. Per la seva banda els organismes públics dependents del Ministeri estan facultats per desenvolupar els seus propis plans de reutilització, així com per generar i explotar els seus respectius espais web.

Dades obertes té com a marc legal:

Condicions de reutilització

El Ministeri opta per la modalitat bàsica de posada a disposició de les dades sense subjecció a condicions específiques (article 8.1 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre).

Per a l'ús de conjunts de dades reutilitzables són aplicables les condicions generals següents:

  • No s'ha d'alterar el contingut de la informació.
  • No s'ha de desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • S'ha de citar la font de les dades i documents reutilitzats.
  • Cal esmentar la data de l'última actualització de les dades, sempre que d'antuvi estigui disponible a la font original.
  • En cap moment es pot indicar, insinuar o suggerir que el Ministeri d'Hisenda i F, o qualsevol dels organismes que l'integren, participen, patrocinen o donen suport a la reutilització que es faci de les dades.
  • Les metadades sobre la data d'actualització del conjunt de dades, i les condicions de reutilització aplicables, si s'escau, s'han de conservar sense alterar.

Excepcionalment i motivada, a la reutilització de determinats documents i conjunts de dades es podrà optar per aplicar les modalitats previstes a l'art. 4.1, paràgrafs b) i c), de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, que són:

  • Reutilització de documents posats a disposició del públic, subjectes a condicions establertes en llicències tipus.
  • Reutilització de documents, prèvia sol·licitud, d'acord amb el procediment previst a  l'article 10. En aquest supòsit, es poden incorporar les condicions establertes en una llicència.

Les condicions de reutilització poden consultar-se en els avisos legals de «Dades.gob.esAbre nueva ventana», del portal, i dels demés espais web de reutilització oferts pel Ministeri.

Catàleg de dades obertes

Mitjançant el catàleg de dades obertes, accediu als recursos que el ministeri posa a la vostra disposició per reutilitzar-los. També podeu fer-ho a través del catàleg d'informació pública «Dades.gob.es»Abre nueva ventana.

PARTICIPEU AMB NOSALTRES / COL·LABOREU AMB NOSALTRES

Si heu consultat el catàleg de dades obertes i no trobeu el que cerqueu, podeu:

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública